Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Karol
Nazwisko: Paździera
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 02-11-1949
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Paździera został zarejestrowany 11.01.1986 pod numerem rejestracyjnym Kr 31999 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Baza" nr rejestracyjny Kr 31572, prowadzonej w okresie od 23.09.1985 do 12.03.1987. W ramach SOS krypt. "Baza" rozpracowywano osoby podejrzane o działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Prowadzenie sprawy zakończono 12.03.1987 po przeprowadzeniu czynności profilaktyczno-dezintegrujących. Materiały SOS krypt. "Baza" złożono 04.05.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16956/II-gr. Materiały zniszczono 18.12.1989. Materiały o sygn. 16956/II-gr. zniszczono 18.12.1989 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.