Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Pura
Miejsce urodzenia: Siemiatycze
Data urodzenia: 01-03-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Pura został objęty kontrolą operacyjną przez Pion V DUSW w Nowej Hucie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Strajk" nr rejestracyjny KR 34632, prowadzonej w okresie od od 29.04.1988 do 12.12.1988. W ramach SOS krypt. "Strajk" rozpracowywano osoby biorące aktywny udział w strajku w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina w Krakowie. 12.05.1988 sprawę przekształcono w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Materiały sfilmowano i złożono 12.12.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17383/II-gr. Akta zniszczono 18.12.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały o sygn. 17383/II-gr. zniszczono 18.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie w okresie od 26.04.1988 do 06.05.1988 wobec Janusza Pury, oskarżonego o udział w strajku na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina w Krakowie. Dokumentację przekazano do Kolegium ds. Wykroczeń. Materiały złożono 03.11.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5946/III. Akta zniszczono 31.10.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały o sygn. 5946/III zostały zniszczone 31.10.1989 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ukarany, w trybie przyspieszonym, przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Nowa Huta w Krakowie za udział w strajku na terenie KM Huta im. Lenina w Krakowie karą aresztu na okres 1 miesiąca. Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie postanowieniem z 12.05.1988 wstrzymał wykonanie kary. Następnie wyrokiem z 18.06.1988 uznał J. Purę winnym jednocześnie odstępując od wymierzenia kary i zasądził od w/w na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania. Postanowieniem z 22.06.1989 Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie uznał skazanie J. Pury wyrokiem z 18.06.1988 za niebyłe i zarządził usunięcie tego wpisu z rejestrów skazanych. IPN Kr 17/254 (II Kws 10/88/N).
Akta penitencjarne J. Pury. Zatrzymany 05.05.1988 po pacyfikacji strajku na terenie KM Huta im. Lenina w Krakowie. Tymczasowo aresztowany 09.05.1988 i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony 12.05.1988. IPN Kr 081/556 (38/339/88).
.