Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Basiaga
Miejsce urodzenia: Jamnica
Data urodzenia: 07-04-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne oraz dot. ujawnienia Stefana Basiagi, ps. "Świerk". Ujawnił się 23.03.1947 przed PUBP w Nowym Sączu. Otrzymał zaświadczenie nr 45745. Zatrzymany 13.02.1946 przez UB za transport i przechowywanie broni dla oddziału partyzanckiego "Okrzei". Zbiegł z aresztu i wstąpił do oddziału "Żandarmeria AK" pod dowództwem Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja". Następnie w połowie 1946 został członkiem oddziału "Huragan" Andrzeja Szczypty ps. "Zenit", będącego podporządkowanemu "Salwie", a od stycznia 1947 "Ogniowi". Brał udział w akcjach oddziału na terenie pow. nowosądeckiego i gorlickiego (Grybów). Akta o sygn. IPN Kr 010/7111 (7208/II). Materiały operacyjne zachowane w stanie szczątkowym.
Materiały operacyjne PUBP w Gorlicach i WUBP w Rzeszowie dot. Stefana Basiagi, członka oddziału "Huragan" pod dowództwem Andrzeja Szczypty ps. "Zenit". Grupa działała w latach 1946-1947 na terenie pow. Nowy Sącz, jak również na terenie gminy Grybów, stąd znalazła się w rozpracowaniu PUBP w Gorlicach. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w archiwum WUdsBP w Rzeszowie pod sygn. 9570/a/55, następnie przesygnowano do nr 718/II. Akta o sygn. IPN Rz 042/188 (718/II), IPN Rz 00141/181 mikrofilm.
Materiały operacyjne PUBP w Tarnowskich Górach, dotyczące kontroli operacyjnej zamieszkałego na tym terenie od 1950 roku Stefana Basiagi. Rozpracowywany jako b. członek oddziału "Huragana". W aktach oryginał oświadczenia nr 45745 o ujawnieniu przed PUBP w Nowym Sączu z 23.03.1947 oraz doniesienia agenturalne z PUBP w Nowym Sączu. Sprawę zakończono wobec niestwierdzenia dalszej działalności, materiały złożono 23.09.1956 w Archiwum WUBP w Katowicach pod sygn. 19909/R. W 1971 roku przesygnowano do nr 12282. Akta o sygn. IPN Ka 02/1156 (12282/II), mikrofilm IPN Ka 0162/1008 (2008/2).
Materiały operacyjne Referatu III PUBP w Nowym Sączu i WUBP w Krakowie, wraz z aktami wszczętych w 1951 roku rozpracowań krypt. "NZ-1", "NZ-2", "NZ-3, oraz "Ogniwo" na grupy wchodzących w skład "Żandarmerii AK" pod dowództwem Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja, podporządkowanych następnie zgrupowaniu partyzanckiemu "Błyskawica" Józefa Kurasia ps. "Ogień". Była to grupa pod dowództwem Bronisława Bublika ps. „Żar”, Mariana Mordarskiego ps. „Ojciec” i Andrzeja Szczypty ps. „Zenit”. Stefan Basiaga występuje w aktach rozpracowania NZ-1 jako b. członek oddziału "Huragan" pod dowództwem Andrzeja Szczypty ps. "Zenit", ujawniony 23.03.1947 i biorący udział w większości akcji oddziału. Akta zawierają dokumentację przejętą przez UB, w tym zbiór fotografii oraz liczne materiały agenturalne z lat 1946-1953 na członków oddziałów. Akta o sygn. IPN Kr 075/199 t. 1-3 (978/OB).
Opracowanie historyczne pn. "Charakterystyka nr 56" sporządzone przez Wydział "C" KWMO w Krakowie w latach 1976-1978, dotyczące oddziału partyzanckiego "Żandarmeria AK", "Grom" pod dowództwem Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja", działającego m.in. na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego w okresie od marca 1945 do kwietnia 1947. Stefan Basiaga ps. "Świerk" od lutego 1947 był członkiem jednego z pododdziałów o nazwie "Huragan" pod dowództwem Andrzeja Szczypty ps. "Zenit". Ujawnił się 23.03.1947 przed PUBP w Nowym Sączu. Akta o sygn. IPN Kr 074/55 t. 1-2 (56/X).
Charakterystyka faktologii Nr 67 oddziału Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) pod dowództwem Andrzeja Szczypty vel Józefa Cichońskiego ps. "Zenit" sporządzona w latach 1979-1980 w Wydziale "C" KWMO w Rzeszowie. Okres działalności: kwiecień 1946 do 23-03-1947, obszar działania: pow. Nowy Sącz, Gorlice. Materiały zawierają: opis oddziału, kwestionariusze osobowe członków i pomocników, opisy akcji zbrojnych. Stefan Basiaga ps. "Świerk" figuruje w charakterystyce jako członek oddziału w okresie luty 1946-marzec 1947. Brał udział w większości akcji oddziału przeciwko organom MO, UB i PPR. Akta o sygn. IPN Rz 05/87 (CHF 67).
.