Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Genowefa
Nazwisko: Owsińska
Nazwisko rodowe: Szczerba
Miejsce urodzenia: Bistuszowa
Data urodzenia: 05-12-1918
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Kunegunda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego przez PUBP w Tarnowie w okresie od 05.12.1951 do 26.02.1952, dotyczące Genowefy Szczerby i innych, podejrzanych o przynależność i działalność w organizacji niepodległościowej pn. "Orły w Amarancie". Organizacja działała na terenie powiatu tarnowskiego w okresie od kwietnia 1948. Wiosną 1951 organizację przemianowano na "Związek Walki o Kresy Wschodnie". Zatrzymana 05.12.1951, została tymczasowo aresztowana 07.12.1951. Materiały dot. Genowefy Szczerby złożono 09.03.1954 w Archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 13702/I. Następnie materiały skomasowano pod sygn. 10268/I. Materiały o sygn. 10268/I przerejestrowano 06.02.1971 i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 2849/III-gr. IPN Kr 07/2736 (2849/III-gr) t. 1-12.
Genowefa Szczerba, po zwolnieniu warunkowym z więzienia, została objęta kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr rej. 3480/F, prowadzonej przez Referat d/s Bezpieczeństwa KPMO w Tarnowie w okresie od 15.07.1957 do 29.04.1959. Rozpracowywana w związku z działalnością w organizacji niepodległościowej pn. "Orły w Amarancie" i "Związek Walki o Kresy Wschodnie" oraz utrzymywaniem kontaktów z Michałem Owsińskim założycielem w/w organizacji i głównym figurantem sprawy. Sprawę złożono w Archiwum Wydziału X WUBP w Krakowie 29.04.1959 pod sygn. 3487/R. Następnie materiały przerejestrowano 23.02.1967 pod sygn. 9237/II i ostatecznie skomasowano z aktami kontrolno-śledczymi pod sygn. 10268/I (od 1971 roku sygn. 2849/III-gr.). IPN Kr 07/2736 (2849/III-gr.) t. 1-12.
Akta postępowania prokuratorskiego prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Krakowie w sprawie przeciwko Genowefie Szczerbie i innym, podejrzanym o przynależność do organizacji niepodległościowej pn. "Orły w Amarancie", przemianowanej w kwietniu 1951 na "Związek Walki o Kresy Wschodnie" oraz o kolportaż i rozpowszechnianie ulotek o treści antypaństwowej. Decyzją Prokuratora WPR w Krakowie z 07.12.1951 G. Szczerba została tymczasowo aresztowana i osadzona w więzieniu w Krakowie. Prokurator WPR w Krakowie 24.04.1952 skierował sprawę wraz z aktem oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. IPN Kr 111/2968 (Pr II 347/51).
Akta sądowe dotyczące Genowefy Szczerby i innych, oskarżonych o przynależność do organizacji niepodległościowej pn. "Orły w Amarancie", która w kwietniu 1951 zmieniła nazwę na "Związek Walki o Kresy Wschodnie", działającej na terenie powiatu tarnowskiego oraz o posiadanie i przechowywanie broni. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie wyrokiem z 16.05.1952 skazał G. Szczerbę na 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich na 3 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Po rewizji wyroku złożonej przez adwokata, Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 30.06.1952 uchylił wyrok WSR w Krakowie i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Wyrokiem z 31.12.1952 WSR w Krakowie skazał G. Szczerbę na karę 10 lat więzienia, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na 3 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Po skardze rewizyjnej adwokata, NSW w Warszawie postanowieniem z 02.02.1953 pozostawił skargę bez uwzględnienia, a wyrok WSR w Krakowie z 31.12.1952 utrzymał w mocy. G. Szczerba karę odbywała w więzieniu Montelupich w Krakowie. Postanowieniem WSR w Krakowie z 20.05.1954 została wobec w/w zastosowana amnestia na mocy ustawy z 22.11.1952. Otrzymała zgodę na przerwę w odbywaniu kary na okres 1 roku z powodu złego stanu zdrowia. W związku z tym, że wobec w/w zastosowano przerwę w odbywaniu kary, Sąd Wojewódzki w Krakowie na podstawie amnestii z 27.04.1956, wydał 19.06.1955 postanowienie skracające łączną karę do 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności i uznał karę za odbytą. Zwolniona warunkowo 18.08.1956. IPN Kr 110/4902 (Sr 354/52) t. 1-4.
Opracowanie historyczne pn. "Charakterystyka nr 141" sporządzone przez Wydział "C" KWMO w Tarnowie w roku 1981, dotyczące organizacji niepodległościowej pn. "Orły w Amarancie", założonej i dowodzonej przez Michała Owsińskiego, działającej na terenie powiatu tarnowskiego, następnie przemianowanej na "Związek Walki o Kresy Wschodnie". IPN Kr 074/140 (140/X), IPN BU 0172/141 (Charakterystyka nr 141).
.