Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arkadiusz Kazimierz
Nazwisko: Fajfer
Miejsce urodzenia: Świętochłowice
Data urodzenia: 17-02-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Arkadiusz Fajfer był rozpracowywany przez Pion V RUSW w Świnoujściu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wokanda" (rej. Sz 35953), prowadzonej w okresie 15.11.1986 - 21.01.1988. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 36166 jako osoba podejrzana o usiłowanie założenia KZ NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Portów Szczecin-Świnoujście. Arkadiusz Fajfer był jednym z uczestników spotkania komisji założycielskiej, na którym zapadła decyzja o założeniu Związku. Wniosek o jego zarejestrowanie, którego jednym z sygnatariuszy był ww., złożono do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Sąd ten odmówił rejestracji, a orzeczenie to zostało następnie utrzymane przez Sąd Najwyższy. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 16881/II. IPN Sz 0011/414 (16881/II).
Arkadiusz Fajfer był inwigilowany przez SB z Pionu V RUSW w Świnoujściu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Łącznik" (rej. Sz 40207), prowadzonego w okresie 9.11.1988 - 12.09.1989. Brak bliższych informacji o zabarwieniu sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.