Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Fryderyk Sylwester
Nazwisko: Kapinos
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 31-12-1961
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 26.01.1989 Fryderyk Kapinos został zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Rzeszów pod nr. 26394 przez pion VI RUSW Mielec w kategorii Kontakt Operacyjny (KO). Materiały zostały zniszczone przez jednostkę rejestrującą "ze względu na nieprzydatność w działaniach operacyjnych" (22.01.1990). Karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-4-B/77/III z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 26394; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 40/107131 (EATA 107131); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe o sygn. EARz 254120. Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Rz 469/10 zarządzenie z dnia 30.06.2011 r.- prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.