Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dariusz Krzysztof
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 23-05-1965
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Aurelia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Minister Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13-12-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-015763/87/EAPP oraz Z-0554/87/EASz/P do wszystkich krajów świata na okres od 28.03.1987 r. do 28.03.1989 r. Zastrzeżenie anulowano 30.10.1989 r. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 468/54938 (sygn. wytwórcy EASz 054938); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 68/12 zarządzenie z dnia 18.04.2012 r. dotyczące Dariusza Wieczorka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.