Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Fedorowski
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 24-02-1930
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Fedorowski pracownik naukowy Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, 8.06.1988 został zarejestrowany przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie, pod numerem Sz 39528 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Audiencja" (nr rej.Sz 39462), prowadzonej w okresie 21.05.1988 - 15.07.1988 w związku z próbą nawiązania kontaktu z biskupem diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zamierzał on przekazać przedstawicielowi kościoła informacje o funkcjonowaniu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Z punktu widzenia ówczesnych władz stanowiło to istotne zagrożenie interesów państwa.Z w/w przeprowadzono rozmowę o charakterze profilaktycznym. Sprawę zakończono , materiały złożono do archiwum pod sygn. 17076/II. Materiały archiwalne zostały wybrakowane, pozostał jedynie mikrofilm. IPN Sz 0053/493/J/D (17076/2) mikrofilm.
Materiały dotyczą Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z lat 1988-1989, skupiającego przedstawicieli tzw. niezależnych środowisk naukowych i twórczych z terenu kraju. Teczka zawiera: listę adresową Komitetu Obywatelskiego, wykazy członków Komitetu, pisma dyrektora Biura Studiów oraz wstępną ocenę dot. Komitetu. Jerzy Fedorowski występuje na liście członków wspomnianego Komitetu powstałego 18 grudnia 1988, którego celem było prowadzenie systematycznych prac nad analizą ważnych problemów kraju i podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz informowanie o tym opinii publicznej. Celem kontroli działań Komitetu było uzyskiwanie wyprzedzających materiałów o jego inicjatywach oraz wpływanie na postawy członków. IPN BU 0726/56 (222/34).
Materiały stanowią meldunki Wydziału III-1 WUSW w Szczecinie przesyłane do Wydziału III Departamentu III MSW w latach 1987-1989 dotyczące środowiska akademickiego i pracowników administracji Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Morskiej(WSM) , Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Jerzy Fedorowski występuje w meldunkach dotyczących Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Audiencja” w związku próbami nawiązania kontaktu z biskupem-ordynariuszem Diecezji kamieńsko-pomorskiej. Jerzy Fedorowski był pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSM w Szczecinie i zamierzał przekazać przedstawicielowi kościoła informacje dotyczące funkcjonowania w/w uczelni, które mogły być wykorzystane przez władze kościoła w poza duszpasterskiej działalności. W związku z powyższym miał zostać objęty pełną kontrolą operacyjną, łącznie z wykorzystaniem środków techniki operacyjnej. IPN BU 01232/57 (V Ds. 163/91, 200/92).
.