Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Piotr
Nazwisko: Odejewski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 01-01-1965
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dariusz Odejewski 07.07.1988 został zarejestrowany pod numerem Sz 39669, do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Krąg" (rej. Sz 39461), prowadzonej w okresie 21.05.1988 - 20.09.1988 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w związku z podejrzeniem posiadania i kolportowania przez w/w wydawnictwa Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Akademii Rolniczej w Szczecinie, noszącego tytuł „Centrum Informacji Akademickiej, w skrócie CIA”. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z figurantem sprawę zakończono, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 17132/II. IPN Sz 0053/512 (17132/2) mikrofilm.
Materiały stanowią meldunki Wydziału III-1 WUSW w Szczecinie przesyłane w latach 1985-1989 do wydziału III Departamentu III MSW w Warszawie dotyczące szczecińskiego środowiska akademickiego i pracowników administracji Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Morskiej. W dokumentach znajduje się meldunek w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krąg” nr rej. Sz 39461 mówiący o tym, że figurant sprawy Dariusz Odejewski posiadał biuletyny informacyjne Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. „CIA”, które przekazał innemu studentowi. Po odbyciu rozmowy ostrzegawczej z wyżej wymienionym sprawa została zakończona. IPN BU 01232/61 (V Ds. 163/91, 200/92).
.