Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Władysław Teofil
Nazwisko: Bartoszewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 22-10-1955
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych 19-12-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony na liście kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1975/1976, przesłanej przez wiceministra w MSW gen. Bogusława Stachurę w pismach z 21.06. i 8.07.1975 do ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Sylwestra Kaliskiego i w piśmie z 24.06.1975 do kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR Jaremy Maciszewskiego. Władysław Bartoszewski jest wymieniony jako kandydat na studia na Wydziale Matematyki i Mechaniki, Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziale Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Nieznany jest powód uwzględnienia na tych listach, które według określenia gen. Stachury były sporządzone „według ustalonych kryteriów”. Akta o sygn. IPN BU 0296/205 (KS/4/975), t. 5, k. 4, 10.
Władysław Bartoszewski został zarejestrowany 10.01.1978 pod nr. 22562 przez Wydz. III KSMO do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Wilhelm”. Objęty inwigilacją jako student etnografii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie informacji przekazanych przez Wydz. III Dep. III MSW, że 8.02.1978 wziął udział w wykładzie tzw. „Latającego Uniwersytetu” i jest stałym uczestnikiem jego zajęć. Prowadzenie sprawy 1.07.1978 przejął Wydz. III-2 KSMO, a 27.07.1978 ponownie Wydz. III. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej 18.01.1979, na którą został wezwany do siedziby KSMO, SB uznała, że zaniechał „szkodliwej działalności” i zakończyła sprawę 23.01.1979. W inwigilacji wykorzystano agenturę i perlustrację korespondencji. Materiały sprawy złożono 31.01.1979 w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 5809/II. Akta od 10 do 19.03.1987 były wypożyczone przez Wydz. XI Dep. I MSW. Dwie karty EO-4/77, trzy karty EO-4M/74 i karta EO-4/78 z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW. Karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW. Dziennik rejestracyjny KSMO/SUSW, poz. 22562. Dziennik archiwalny działu II KSMO/SUSW, poz. 5809. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 0247/2 (5809/II), mikrofilm o sygn. IPN BU 01322/1307 (5809/2). W dzienniku rejestracyjnym jako datę zakończenia sprawy wpisano 1.02.1979.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 728/64996 (sygn. wytwórcy EAGP 064996).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 637/17 zarządzenie z dnia 27.09.2018 r. dotyczące Władysława Teofila Bartoszewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.