Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Pierzchalski
Miejsce urodzenia: Monasterzyska
Data urodzenia: 08-09-1938
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1960. Członek ZMP - brak bliższych danych.

Szkolenie partyjne:

Słuchacz WUML - brak bliższych danych. Słuchacz Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej - brak bliższych danych

Przebieg kariery partyjnej:

Ad. 2-3. Pomimo braku załącznika z wyboru nowych władz na posiedzeniu plenarnym z dn. 13.06.1975 przyjęto, że był członkiem Egzekutywy i sekretarzem od posiedzenia plenarnego w dn. 13.06.1975, na którym wybierano nowe władze. 

Ad. 4. Według dokumentów płacowych wybrany na sekretarza w KM-G PZPR w Grabowie w dn. 01.04.1976. Blisko 2 miesiące później odwołany z poprzednich funkcji w KM-G w Ostrzeszowie. Taka praktyka była spotykana w przypadku "wybycia" na inny teren partyjny - brak bliższych danych.

Z dn. 01.07.1979 - przechodzi na rentę.

Źródła: AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, dokumenty płacowe 924; Tamże, KM-G PZPR w Ostrzeszowie, 1 (protokół z I przedzjazdowej konferencji miejsko-gminnej PZPR w Ostrzeszowie), k. 1-57; Tamże, 5 (posiedzenia plenarne 1975-1976), k. 9-44.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Plenum Komitet Miejsko-Gminny Ostrzeszów PZPR 13-06-1975 21-05-1976 AP Kalisz, KM-G w Ostrzeszowie, 1(protokół z I przedzjazdowej konferencji miejsko-gminnej PZPR w Ostrzeszowie), k. 35-37, 51; Tamże, 5, k. 1, 9-10 (posiedzenie nr 1/75 z dn. 13.06.1975), 41-44 (posiedzenie plenarne KM-G w Ostrzeszowie w dn. 21.05.1976).
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Ostrzeszów PZPR 13-06-1975 21-05-1976 AP Kalisz, KM-G PZPR w Ostrzeszowie, 1(protokół z I przedzjazdowej konferencji miejsko-gminnej PZPR w Ostrzeszowie), k. 56-57; Tamże, 5, k. 1, 9-10 (posiedzenie nr 1/75 z dn. 13.06.1975), k. 41-44 (posiedzenie plenarne KM-G w Ostrzeszowie w dn. 21.05.1976).
Sekretarz Organizacyjny Komitet Miejsko-Gminny Ostrzeszów PZPR 13-06-1975 21-05-1976 AP Kalisz, KM-G PZPR w Ostrzeszowie, 1(protokół z I przedzjazdowej konferencji miejsko-gminnej PZPR w Ostrzeszowie), k. 1-57; Tamże, 5, k. 41, 44 (posiedzenie plenarne KM-G w Ostrzeszowie w dn. 21.05.1976).
Sekretarz Komitet Miejsko-Gminny Grabów PZPR 01-04-1976 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, dokumenty płacowe 924; Tamże, KM-G w Ostrzeszowie, 5, k. 41, 44 (posiedzenie plenarne KM-G w Ostrzeszowie w dn. 21.05.1976).
.