Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Roman
Nazwisko: Osipiak
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 11-12-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Osipiak figuruje (wraz z kilkunastoma innymi osobami) w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Krab” (nr rejestracyjny 14236). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału III KW MO w Gdańsku od 18 marca 1972 w związku z meldunkiem MO z dn. 17.03.1972 o zatrzymaniu w Gdańsku trzech 19- i 20-latków (w tym Andrzeja Osipiaka) zajmujących się kolportażem i naklejaniem "ulotek o wrogiej treści" - wzywających m.in. do bojkotu najbliższych wyborów do Sejmu PRL. W meldunku z dnia 21.03.1972 kierowanym do dyrektora Departamentu III MSW, znajduje się też zapis o „istnieniu nielegalnej grupy" młodzieżowej o nazwie „Ruch Wolnych Ludzi”, do której od grudnia 1971 należał m.in. również Andrzej Osipiak. Ta grupa miała posiadać "program działania o charakterze politycznym”. Podczas prowadzenia tej sprawy aresztowano 3 osoby, dokonano przeszukań mieszkań 15 osób, w tym mieszkania Andrzeja Osipiaka, a także zarekwirowano materiały do produkcji i powielania ulotek. Zapisano także, że Andrzej Osipiak (wówczas 19-letni) uczestniczył m.in. w akcji naklejania ww. ulotek na murach i słupach w centrum Gdańska wieczorem i nocą 16/17 marca 1972. W dniu 31.10.1972, tj. tydzień po rozprawie sądowej, Sprawę Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Krab” zamknięto i jej akta złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Gdańsku pod sygn. 14192/II. IPN BU 0364/17 (14192/II), IPN Gd 340/3/K (4943/III, 4943/K).
Andrzej Osipiak figuruje (wraz z kilkunastoma innymi osobami) w aktach Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku z roku 1972 opisanych jako "Meldunki i informacje dotyczące śledztw i dochodzeń wszczętych przez Wydział Śledczy KW MO w Gdańsku w 1972 r.". Andrzej Osipiak figuruje między innymi w kilku pismach i meldunkach Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku z marca, kwietnia i maja 1972 oraz w prokuratorskim akcie oskarżenia z dnia 15 czerwca 1972 (str. 269-276 ww. akt). IPN Gd 0046/299 (790/16) t. 12/1.
Andrzej Osipiak figuruje w aktach sprawy karnej Sądu Powiatowego w Gdańsku z roku 1972. Andrzej Osipiak i czterej inni 19- i 20-latkowie byli oskarżeni o to, że w okresie od marca 1971 do 17 marca 1972 w Gdańsku i Sopocie sporządzali i rozpowszechniali "antypaństwowe ulotki" nawołujące m.in. do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, tj. o czyny z art. 273 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 271 § 1 kodeksu karnego. W dniu 24.10.1972 Sąd Powiatowy dla m. Gdańska skazał Andrzeja Osipiaka (wówczas 19-letniego) na karę ośmiu miesięcy więzienia. Akta te zawierają między innymi materiały śledcze SB z KW MO w Gdańsku, w tym służbowe notatki i pisma SB, protokoły przeszukań kilkunastu mieszkań, w tym mieszkania Andrzeja Osipiaka, a także protokoły przesłuchań kilku podejrzanych, w tym protokoły przesłuchań Andrzeja Osipiaka z końca marca oraz z kwietnia 1972 (w tomach 1-2 ww. akt). IPN Gd 465/19 (VII Kp. 547/72) t. 1-7.
Andrzej Osipiak syn Tadeusza figuruje w aktach osobowych "tymczasowo aresztowanego" oraz "aresztowanego-skazanego" Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Gdańsku z roku 1972. W tych aktach zapisano między innymi, że Andrzej Osipiak został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w dniu 17 marca 1972 (kilkanaście godzin po akcji naklejania i rozpowszechniania w Gdańsku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL - akcji przeprowadzonej w nocy z 16/17 marca 1972), następnie aresztowany 18 marca 1972 i zwolniony z aresztu (więzienia) w dniu 17.11.1972 - po odbyciu zasądzonej mu kary ośmiu miesięcy więzienia. IPN Gd 161/299 (1680/20).
.