Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Andrzej
Nazwisko: Dzierbicki
Miejsce urodzenia: Zduńska Wola
Data urodzenia: 10-07-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Dzierbicki figuruje (wraz z kilkunastoma innymi osobami) w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Krab” (nr rejestracyjny 14236). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału III KW MO w Gdańsku od 22 marca 1972 w związku z meldunkiem MO z dn. 17.03.1972 o zatrzymaniu w Gdańsku trzech 19- i 20-latków zajmujących się kolportażem i naklejaniem "ulotek o wrogiej treści" - wzywających m.in. do bojkotu najbliższych wyborów w PRL. W meldunku z dnia 21.03.1972 kierowanym do dyrektora Departamentu III MSW - znajduje się też zapis o „istnieniu nielegalnej grupy", która miała posiadać "program działania o charakterze politycznym”. Grupa ta działała na terenie Gdańska, a pojedyncze młode osoby na terenie Warszawy i Lublina (KUL) i nosiła nazwę „Ruch Wolnych Ludzi” - jak to wynikało z deklaracji ideowej znalezionej przez SB podczas przeszukania mieszkania jednego z jej członków. Podczas prowadzenia tej sprawy aresztowano 3 osoby, dokonano przeszukań mieszkań 15 osób, w tym Czesława Dzierbickiego, a także zarekwirowano materiały służące do produkcji i powielania ulotek. Zapisano także, że Czesław Dzierbicki (wówczas 21-letni) uczestniczył m.in. w ubezpieczaniu akcji naklejania ww. ulotek na murach i słupach w centrum Gdańska w dniu 16/17 marca 1972 i został zatrzymany 22 marca 1972. W dniu 31.10.1972, tj. tydzień po rozprawie sądowej, Sprawę Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Krab” zamknięto i jej akta złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Gdańsku pod sygnaturą 14192/II. IPN BU 0364/17 (14192/II), IPN Gd 340/3/K (4943/III, 4943/K).
Czesław Dzierbicki figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku z roku 1972 opisanych jako "Meldunki i informacje dotyczące śledztw i dochodzeń wszczętych przez Wydział Śledczy KW MO w Gdańsku w 1972 r.". Czesław Dzierbicki figuruje między innymi w piśmie naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku z dnia 30 marca 1972 - piśmie informującym Komendę Dzielnicową MO Gdańsk-Śródmieście o "postanowieniu Prokuratora Powiatowego" o "oddaniu pod dozór MO Czesława Andrzeja Dzierbickiego zam. w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18". IPN Gd 0046/299 (790/16) t. 12/1.
Czesław Dzierbicki figuruje w aktach sprawy karnej Sądu Powiatowego w Gdańsku z roku 1972. Czesław Dzierbicki i inni 20-latkowie byli oskarżeni o to, że w okresie od marca 1971 do 18 marca 1972 w Gdańsku i Sopocie sporządzali i rozpowszechniali "antypaństwowe ulotki" nawołujące m.in. do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, tj. o czyny z art. 273 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 271 § 1 kodeksu karnego. W dniu 24.10.1972 Sąd Powiatowy dla m. Gdańska skazał Czesława Dzierbickiego na karę sześciu miesięcy więzienia - w zawieszeniu na okres 3 lat. Akta te zawierają między innymi materiały śledcze SB z KW MO w Gdańsku, w tym służbowe notatki i pisma SB, protokoły przeszukań mieszkań kilkunastu osób, w tym mieszkania Czesława Dzierbickiego, a także protokoły przesłuchań kilku osób "podejrzanych", w tym protokół przesłuchania Czesława Dzierbickiego z 25 marca 1972 (w tomie 1 akt). IPN Gd 465/19 (VII Kp. 547/72) t. 1-7.
.