Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Bartczak
Miejsce urodzenia: Gadów
Data urodzenia: 04-12-1934
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalnego rozpracowania kryptonim „Zryw”. Powodem założenia sprawy było istnienie na terenie Konina tajnej organizacji młodzieżowej. Ryszard Bartczak figuruje w materiałach jako jej członek. W toku prowadzonej działalności operacyjnej ustalono, że organizacja zajmowała się wytwarzaniem i kolportażem antyrządowych ulotek, gromadzeniem broni i amunicji oraz działalnością szpiegowską. Ryszard Bartczak został zatrzymany 15.04.1952 przez funkcjonariuszy PUBP w Koninie, a organizację zlikwidowano. W/w sprawa została zakończona w 1971 roku i materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 324/IV. IPN Po 003/322/1-3 (324/IV).
Ryszard Bartczak został objęty postępowaniem śledczym w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym działającej na terenie Konina. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Koninie 15.04.1952, a tymczasowo aresztowany 16.04.1952 pod zarzutem otrzymania w październiku 1951 w Koninie wiarygodnej informacji o istnieniu i działalności organizacji o charakterze zbrojnym i nie doniósł o tym władzom. Na podstawie aktu oskarżenia z 14.07.1952 został oskarżony o przynależność do organizacji o charakterze zbrojnym od października 1950, której celem było obalenie siłą ustroju PRL. Brał czynny udział w zebraniach konspiracyjnych grupy. W/w sprawa została zakończona w 1952 roku i materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 10360/III. IPN Po 04/1768 (10360/III).
Ryszard Bartczak został objęty postępowaniem karnym w związku z przynależnością do organizacji o charakterze zbrojnym. Został zatrzymany 15.04.1952, a tymczasowo aresztowany 16.04.1952. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 13.09.1952, Ryszard Bartczak został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na mocy postanowienia z 20.12.1954 uznał skazanie Ryszarda Bartczaka za niebyłe. IPN Po 77/384, 77/942 (Sr. 143/52, Pr.II 27/52, 6/52).
Opracowanie nr 124 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. „Nielegalna organizacja młodzieżowa, d-ca. Lucjan Dłutek. Konin”. Ryszard Bartczak figuruje w opracowaniu jako członek nielegalnej organizacji młodzieżowej w Koninie od października 1950 do chwili zatrzymania 15.04.1952. Ryszard Bartczak miał uczestniczyć w zebraniach konspiracyjnych grupy oraz zbierać informacje o działalności członków PZPR i ZMP. IPN Po 05/272 (124).
„Kwestionariusze członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w woj. poznańskim”. Ryszard Bartczak figuruje w kwestionariuszu osobowym jako członek tajnej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Konina. Miał do niej należeć od października 1950 do chwili zatrzymania 15.04.1952. IPN Po 003/676/2 (723/IV).
.