Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Myszko
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 16-10-1938
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Myszko, pracownik Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM), poddany został kontroli operacyjnej w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Komtur" (nr rej. Sz 7848) prowadzonego w latach 1967-1968 przez Wydz. II Gr. VIII, a następnie Gr. VI KW MO w Szczecinie. W/w w dniu 01.12.1967 został zarejestrowany pod nr Sz 7848 jako podejrzany o kontakt z pracownikiem wywiadu amerykańskiego w latach 1961-1963. Sprawę zakończono w związku z brakiem dowodów potwierdzających współpracę 12.10.1968. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 3273/II/A. IPN Sz 0011/12 (3273/II/A).
Akta o dopuszczenie do wykonywania prac mobilizacyjno-obronnych (MOB) w Polskich Liniach Oceanicznych oraz materiały operacyjne dot. Wojciech Myszko. W materiałach znajduje się m.in. streszczenia sprawy o sygn. 3273/II (KE krypt. "Komtur"). IPN Gd 719/11651 (H-11651).
.