Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta
Nazwisko: Dobrzyńska
Nazwisko rodowe: Pawelec
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 08-06-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Zabezpieczona operacyjne zapewne z powodu pracy w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Zarejestrowana pod nazwiskiem panieńskim Pawelec. Materiały sprawy zostały zniszczone 24.04.1985. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowana wraz z mężem w ramach SOS krypt. "Księgarnia", a od 12.01.1988 w ramach SOR o tym samym kryptonimie. Sprawa dotyczyła przechowywania w mieszkaniu i kolportowania bez zezwolenia nielegalnych wydawnictw. Rozpracowanie zakończono 19.04.1988. Materiały sprawy złożono 11.05.1988 w archiwum Biura „C” MSW pod nr 54259/II. Zostały zniszczone 15.01.1990 (protokół brakowania nr 114). Mikrofilm o nr 54259/2 został przekazany 15.01.1990 do Wydz. I DOKPP i także zniszczony. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta w sprawie o wykroczenie Oskarżona o to, że „od bliżej nieustalonego czasu do dnia 24.02.1988 r. w swoim mieszkaniu wraz z mężem przechowywała i rozpowszechniała bez wymaganego zezwolenia nielegalne wydawnictwa”. Skazana 21.04.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz na 20000 zł grzywny i konfiskatę przedmiotów zakwestionowanych podczas rewizji. IPN BU 0367/1, t. 199
.