Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Stanisław
Nazwisko: Sobczyk
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 20-06-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Sobczyk był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komitet”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 15.03.1989 pod nr. rej. KA 68134 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Dąbrowie Górniczej. Rozpracowanie wszczęto w związku z informacją, że 24.02.1989 na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki” w Dąbrowie Górniczej powołany został Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego komitetu, motywów i programu działania oraz ograniczenie „negatywnego” wpływu na załogę kopalni. W związku z prowadzoną sprawą Krzysztof Sobczyk, który angażował się w prace Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Gen. Zawadzki”, był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). SOR krypt. "Komitet" zakończono 01.09.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 19.09.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43520/II. Materiały archiwalne 20.10.1989 zmikrofilmowano (sygn. 43520/2). IPN Ka 048/558 (43520/II), IPN Ka 0169/1337 (43520/2) mikrofilm.
.