Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Władysław
Nazwisko: Wodecki
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 08-04-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Wodecki był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komitet”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 15.03.1989 pod nr. rej. KA 68134 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW w Dąbrowie Górniczej. Rozpracowanie wszczęto w związku z informacją, że 24.02.1989 na terenie KWK „Generał Zawadzki” w Dąbrowie Górniczej powołany został Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego komitetu, motywów i programu działania oraz ograniczenie „negatywnego” wpływu na załogę kopalni. W związku z prowadzoną sprawą Andrzej Wodecki, jeden z członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Gen. Zawadzki”, był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). SOR zakończono 01.09.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 20.09.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43520/II. IPN Ka 048/558 (43520/II).
.