Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Makselon
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 21-08-1906
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Makselon został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej z uwagi na fakt, iż w 1962 roku na terenie Zabrza „wśród otoczenia rozpowszechniał wrogą, rewizjonistyczną propagandę”. W związku z zaistniałą sytuacją z ww. została przeprowadzona rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza. Sprawę prowadził Referat ds. Bezpieczeństwa KM MO Zabrze. W dniu 22.06.1962 materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. D-II-5740. W dniu 28.12.1971 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygn. 23439/II, a w 1990 roku zniszczono. Akta IPN Ka 230/423 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia, zachowały się w formie szczątkowej i zawierają raport z 07.05.1962 o zarejestrowaniu Franciszka Makselona w ewidencji ogólno-informacyjnej. IPN Ka 230/423 (23439/II).
Franciszek Makselon występuje w materiałach administracyjnych opracowanych przez Wydział „C” KW MO Katowice w latach 1974-1979 na podstawie akt operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych i sądowych. Teczka zawiera kwestionariusze osób podejrzanych o m.in. kolportowanie ulotek o „treści antypaństwowej” oraz „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL”. Kwestionariusz osobowy dot. ww. został sporządzony 12.01.1978 na podstawie materiałów o sygn. 23439/II prowadzonych w sprawie rozsiewania przez Franciszka Makselona „wrogiej, rewizjonistycznej propagandy” na terenie Zabrza. IPN Ka 057/627 t. 5.
.