Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Bałdyga
Miejsce urodzenia: Zalas
Data urodzenia: 26-12-1925
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Bałdygi, ps. "Bez". H. Bałdyga oświadczył, że działalność konspiracyjną rozpoczął w 1943 roku. Ujawnił się 17.03.1947 w PUBP Ostrołęka. Zdał broń. AP Białystok, sygn. 1427/2, DU-9932.
Akta Wydz. "C" KW MO Olsztyn z lat 1981-83 zawierają charakterystykę Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręg XVI, krypt. "Mazowsze". Kwestionariusz osobowy z 11.01.1983 dotyczy Henryka Bałdygi, s. Ignacego, zam. w m. Zalas - w latach 1945-46 członka NZW na terenie wsi Zalas, gm. Łyse, pow. Ostrołęka. W lipcu 1945 był II zastępcą dowódcy II plutonu IV Kompanii pod dow. "Tulipa". Brak danych o dalszej działalności organizacyjnej i okolicznościach jej zakończenia. IPN Bi 065/6/2 (777/IV), IPN BU 0182/65/1.
.