Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronim
Nazwisko: Rogiński
Miejsce urodzenia: Nowy Jork
Data urodzenia: 30-09-1906
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Eufrazyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Hieronim Rogiński (ur. w 1906 r.) do 1939 roku zawodowy wojskowy - podoficer WP, od roku 1942 żołnierz ZWZ/ AK, od wiosny 1943 do jesieni 1945 żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w oddziałach kpt. Antoniego Kozłowskiego „Białego” i następnie por. Bolesława Kozłowskiego „Grota”. Jesienią 1945 dołączył do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) i walczył z komunistycznymi władzami na terenie powiatów Kolno, Łomża, Ostrołęka, Pisz i Grajewo. Nosił pseudonimy „Cień” i "Róg". Od czerwca 1947 chorąży Hieronim Rogiński był komendantem Powiatu „Łużyca” NZW (obejmującego teren części powiatów kolneńskiego, ostrołęckiego i piskiego). Dnia 8 marca 1948 został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP Bydgoszcz, w dniu 10 marca 1948 podczas udanej ucieczki z gmachu WUBP w Bydgoszczy został raniony. W maju 1948 powrócił do walki w macierzystym oddziale NZW pod dowództwem sierż. Bronisława Chrzanowskiego „Orła” (na terenie powiatu Kolno). Od sierpnia 1948 chor. Hieronim Rogiński był ponownie komendantem Powiatu „Łużyca” / „Łuków” NZW i jednocześnie dowódcą oddziału PAS NZW. Od października 1951 był komendantem Rady Rejonu „Karaś” tzw. Podziemnego NZW - nowej struktury obejmującej obszary powiatów: Kolno, Pisz i Ostrołęka. Hieronim Rogiński figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Białymstoku, PUBP w Kolnie i PUBP w Ostrołęce z lat 1946-1953. Zapisano w nich między innymi, iż Hieronim Rogiński został "zabity w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i KBW dnia 18 kwietnia 1952 w miejscowości Czerwone pow. Kolno (w obławie UB i KBW na schron sztabu "Roga"). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Hieronim Rogiński pseud. "Róg" figuruje wraz ze 146 innymi żołnierzami i współpracownikami NSZ i antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w obszernych aktach operacyjnych PUBP w Kolnie i WUBP w Białymstoku z lat 1946-1955 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowego Rozpracowania krypt. "Nil". Sprawa ta dot. rozpracowania i likwidacji Komendy Powiatowej NZW krypt: "Orkan", "Łaba", "Łużyca" (na terenie pow. Kolno, Łomża i Ostrołęka) i była prowadzona przez PUBP w Kolnie. Akta te zawierają między innymi raporty UB dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy NSZ i NZW oraz "spis członków NZW" z gminy Turośl, pow. Kolno. IPN Bi 011/14 t. 1-4 (155/IV).
Hieronim Rogiński figuruje jako "dowódca oddziału" w aktach śledczych i operacyjnych KG MO w Warszawie z lat 1947-1949. Te akta dotyczą oddziałów zbrojnych NZW pod dowództwem Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg", "Cień" i Bronisława Chrzanowskiego pseud. "Ostry", "Orzeł", "Chrzan" - działających na obszarze powiatów Kolno, Ostrołęka, Łomża, Pisz i Giżycko w latach 1945-1949. Akta te zawierają przede wszystkim dokumentację operacyjną i doniesienia tajnych informatorów MO i UB, charakterystykę ww. oddziałów NZW, ich schemat organizacyjny, wykaz członków oddziałów "Roga" i "Chrzana", wykaz figurantów przechodzących w sprawie, wykaz sieci informatorów UB i MO, wytyczne dla grupy operacyjnej, protokoły przesłuchań oraz meldunki, telefonogramy, raporty i sprawozdania kilku komend MO. IPN BU 00294/49 t. 30 (1/206 t. 30, 18/IX/21 t. 29), IPN Bi 047/1081 t. 4 (46/172).
Hieronim Rogiński figuruje w aktach operacyjnych PUBP Sępólno Krajeńskie i WUBP w Bydgoszczy z lat 1948-1956. Te akta zawierają głównie dokumentację operacyjną i doniesienia tajnego informatora UB o pseudonimie "Wiktoria" - osoby zamieszkałej w Płociczu w gminie Kamień Krajeński. Osoba ta została zwerbowana przez UB z PUBP Sępólno Krajeńskie w związku z poszukiwaniem na terenie ww. gminy "członka NSZ" - Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg". IPN By 084/1523 (27127/IID).
Hieronim Rogiński pseud. "Róg" występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w obszernych aktach operacyjnych WUBP w Białymstoku z lat 1948-1954 (i następnie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białymstoku) opisanych jako "Borys Marian i inni". Akta te dotyczyły rozpracowania i likwidacji oddziału NZW kierowanego przez Mariana Borysa pseud. ,,Czarny'', który objął dowództwo oddziału po dniu śmierci "Roga" (tj. po 18 kwietnia 1952) i sprawował je do dnia własnej śmierci (tj. do 12 sierpnia 1954, gdy zginął w walce w zasadzce UB). IPN Bi 012/1208 t. 1-4 (4047/II), IPN Bi 012/1209 t. 1-5 (4047/II), IPN Bi 012/1210 (4047/II).
Hieronim Rogiński pseud. "Róg" figuruje jako "dowódca oddziału" wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach WUBP w Białymstoku opisanych i opracowanych jako Charakterystyka Nr 6, nazwa organizacji: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, oddział "Roga"-" Czarnego", dowódcy: Hieronim Rogiński pseud. Róg, Marian Borys pseud. Czarny, okres działalności: czerwiec 1947 - sierpień 1954, obszar działalności: pow. Pisz, Kolno, Ostrołęka oraz Charakterystyka Nr 15, nazwa organizacji: NZW, dowódcy: Edward Łepkowski pseud. "Bogdan", Hieronim Mioduszewski pseud. "Deska", okres działalności: styczeń 1951- sierpień 1955, obszar działalności: pow.: Kolno, Łomża, Pisz. Te dwa opracowania obejmują następujące rodzaje dokumentów: kwestionariusze osobowe i "karty na czyn przestępczy". Materiały te zostały opracowane w latach 1976-1977 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0177/6 t. 1-2 (Charakterystyka Nr 6, p. 47), IPN BU 0177/15 (Charakterystyka Nr 15, p. 53).
Hieronim Rogiński występuje wraz z 231 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych w aktach UB z lat 1945-1948 i ich opracowaniu dokonanym w roku 1982 przez Wydz. "C" KW MO w Olsztynie. To opracowanie zostało zatytułowane i opisane jako Charakterystyka nr 158, nazwa organizacji: Okręg XII NSZ, dowódca: Melchior Nestorowicz pseud. "Kalina" - komendant Okręgu, okres działalności: kwiecień - sierpień 1945, obszar działalności: pow. Łomża, Ostrołęka. To opracowanie zawiera przede wszystkim "kwestionariusze osobowe członków organizacji NSZ", w tym Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg". IPN BU 0182/146 t. 3 (Charakterystyka Nr 158, p. 321), IPN Bi 065/5 t. 3 (776/IV).
Hieronim Rogiński występuje wraz ze 125 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach UB z lat 1946-1955 i ich opracowaniu dokonanym w latach 1983-1989 przez Wydz. "C" KW MO/ WUSW w Olsztynie. To opracowanie zostało zatytułowane "Charakterystyka nr 29" i zawiera przede wszystkim karty na czyn i kwestionariusze osobowe członków organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe pod dowództwem Rogiński Hieronim vel Prusinowski Feliks pseudonim "Róg". IPN Bi 065/38 (817/IV), IPN Bi 087/411/D (817/4) mikrofilm.
Hieronim Rogiński występuje wraz z 360 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach UB z lat 1946-1955 i w ich opracowaniach dokonanych w latach 1981 - 1989 przez Wydz. "C" KW MO w Olsztynie. Te opracowania zawierają przede wszystkim kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 66 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Komenda Okręgu kryptonim "Mazowsze" oraz Charakterystykę nr 128, kwestionariusze osobowe i karty na czyn członków NZW z terenu woj. Olsztyn i woj. Białystok. IPN Bi 065/6 t. 4 (777/IV), IPN Bi 065/129 (908/IV).
Hieronim Rogiński figuruje jako dowódca oddziału wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami NSZ, AKO, WIN i antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w obszernych aktach WUBP w Białymstoku z lat 1949 -1984 opisanych jako "Charakterystyki spraw prowadzonych przez WUBP w Białymstoku i PUBP w Łomży przeciwko (...)". Akta te zawierają m.in. charakterystyki kilkunastu oddziałów zbrojnych dowodzonych m.in. przez: Piotra Burdyna pseud. "Edward"/ "Mroźny"/ "Poręba", Władysława Stefanowskiego pseud. "Grom", Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg" i innych oddziałów NZW oraz innych organizacji niepodległościowych. Charakterystyka oddziału H. Rogińskiego "Roga" została zamieszczona na stronach nr 34-45. IPN Bi 033/159.
Hieronim Rogiński pseud. "Róg" występuje wraz z 25 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach WUBP w Białymstoku i PUBP w Kolnie z lat 1952-1989 w Aktach kontrolno-śledczych w sprawie przeciwko Trzcinka Antoni, który był oskarżony o to, że od grudnia 1950 do 22.04.1952 we wsi Janowo, pow. Kolno, w swych zabudowaniach urządził specjalny schron, w którym ukrywał i zaopatrywał w żywność członków oddziału Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg", ponadto oddał im do dyspozycji swego konia i wóz oraz przywiózł z Warszawy na potrzeby oddziału matrycę i farbę drukarską. Akta te zawierają m.in. protokoły przesłuchań ww. i innych osób, arkusz informacyjny, arkusz kronikarski, raport z dn. 7.05.1952 dotyczący spraw prowadzonych przez Wydział Śledczy WUBP w Białymstoku - w celu rozpracowania i likwidacji oddziału "Roga". IPN Bi 07/1276 (2036/III).
Hieronim Rogiński pseud. "Róg" występuje wraz ze 105 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w zbiorze akt KW MO w Białymstoku z lat 1947-1949 dot. rozpracowania oddziału NZW pod dowództwem Bronisława Chrzanowskiego ps. "Ostry"/ "Chrzan"/ "Orzeł". Akta te zawierają głównie wykazy tajnych informatorów MO i UB użytych do rozpracowania ww. oddziału i ich doniesienia agenturalne, notatki służbowe, meldunki, raporty i sprawozdania funkcjonariuszy MO, protokoły przesłuchań podejrzanych i świadków, szkice sytuacyjne zdarzeń, oryginał odezwy NZW "Bracia Polacy!!" i gazetki "Głos z podziemia" z dn. 21.12.1947, wyciągi z notatek i dokumentów znalezionych przy aresztowaniu Wacława Bawarskiego pseud. "Cięty". IPN Bi 047/1077 t. 2.
Hieronim Rogiński pseud. "Róg" występuje wraz z innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach PUBP w Piszu i WUBP w Olsztynie z lat 1951-1953 zatytułowanych "Sprawozdania miesięczne z pracy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Piszu do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie za rok 1951" (a także w sprawozdaniach PUBP w Piszu za lata 1952-1953). Hieronim Rogiński występuje także w zbiorze akt zatytułowanych "Meldunki dzienne i notatki informacyjne PUBP w Piszu z lat 1947-1951" oraz "Sprawozdania Referatu III PUBP w Piszu z lat 1945-1954", które były przesyłane do WUBP w Olsztynie. IPN Bi 084/181 (181/X), IPN Bi 084/182 (182/X), IPN Bi 084/183 (183/X), IPN Bi 084/493 (500/X), IPN Bi 084/431 (437/X).
.