Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sauć
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 30-08-1961
Imię ojca: Jarosław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dochodzenia RSD-60/84 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu, w okresie od 27.10.1984 do 22.01.1985, w sprawie rozpowszechniania i posiadania nielegalnych materiałów nawołujących do niepokoju społecznego. Stanisławowi Sauciowi postawiono zarzut, iż "w okresie od września do 26 października 1984 r. we Wrocławiu podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego przez to, że zgromadził w celu rozpowszechniania większą ilość wydawnictw bez wymaganego zezwolenia". Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście celem objęcia ww. aktem oskarżenia. W dniu 25.01.1985 Stanisław Sauć wraz z inną osobą zostali oskarżeni o to, że w okresie od września do października 1984 r. we Wrocławiu, gromadzili i rozpowszechniali bez wymaganego zezwolenia nielegalne wydawnictwa i publikacje sygnowane między innymi przez rozwiązany związek >Solidarność<, zmierzające w swej treści do wywołania niepokoju publicznego" (znak sprawy 2 Ds 125/84). Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki z 08.03.1985 ww. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 30.10.1984 do 08.03.1985 (znak sprawy II K 33/85). W dniu 09.10.1985 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, po złożonej przez prokuratora rewizji, zmienił wyrok na bezwzględną karę pozbawienia wolności (znak sprawy IV Kr 466/85). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki Postanowieniem z dnia 16.10.1986 darował Stanisławowi Sauciowi pozostałą do wykonania karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. W roku 1993 Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną zaskarżający wyroki z 08.03.1985 i 09.10.1985 (znak sprawy RN VI 630/81/93/P), a 21.01.1994 ww. wyrokiem Sądu Najwyższego został uniewinniony (znak sprawy III KRN 313/93). IPN Wr 039/11440 (24709/III), IPN BU 713/6, IPN BU 725/2, IPN Wr 401/2416.
Akta tymczasowo aresztowanego Stanisława Saucia osadzonego 02.11.1984 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w związku ze sprawą 2 Ds 125/84, zwolnionego 08.03.1985 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki (znak sprawy II K 53/85). IPN Wr 28/258 (293/84).
Stanisław Sauć był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Tercet" o nr. rej. 49586, prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w okresie od 16.11.1984 do 14.03.1986 na "fakt gromadzenia i przechowywania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez struktury >S<. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 102754/II. Materiałów o sygn. 102754/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 12.02.1988 Stanisław Sauć został zarejestrowany po nr. 11773 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu i objęty kontrola operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Poborowy" w związku z nawiązaniem kontaktów z ruchem oazowym w Wałbrzychu oraz ruchem >WiP<" (Wolność i Pokój) na terenie Wrocławia. Prowadzenia KE zakończono 05.12.1988 z powodu rozpoczęcia odbywania przez ww. zasadniczej służby wojskowej. Z zapisów w aktach wynika, iż Stanisław Sauć był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Ośmiornica" (brak bliższych danych) oraz sprawy 102754/II. Materiały KE zarchiwizowano pod sygn. 2882/II. IPN Wr 025/151 (2882/II).
.