Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wijata
Miejsce urodzenia: Nowe Miasteczko
Data urodzenia: 04-11-1952
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 02.06.1982 Stanisław Wijata został zarejestrowany przez Wydz. II KW MO w Legnicy pod nr. 4039 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Podatny" jako "zagorzały zwolennik" "Solidarności". Celem KE miało byś ustalenie czy ww. nie prowadzi "dalszej działalności związkowej, polegającej na przewożeniu nielegalnych wydawnictw, materiałów drukarskich oraz kolportażu prasy związkowej". W maju 1982 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w ramach akcji "Klon", podczas której podpisał oświadczenie, zobowiązując się do "zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej" dla PRL. W 1983 roku Stanisław Wijata został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Lubinie za "aktywny udział w demonstracji ulicznej w Lubinie zorganizowanej w dniu 31.08.1983 r. dla uczczenia trzeciej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych". Prowadzenie KE zakończono 27.09.1985, ponieważ "w toku kontroli nie uzyskano materiałów wskazujących, aby usiłował on prowadzić wrogą działalność antypaństwową". Sprawę złożył w archiwum Wydz. V WUSW w Legnicy pod sygn. 907/II. IPN Wr 022/754 (907/II).
Materiały WUSW w Legnicy dot. zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na terenie woj. legnickiego. Stanisław Wijata figuruje w "Wykazie osób ukaranych za udział w zajściach w dniu 31.08.-03.09.1982 r." IPN Wr 281/5 (IPN BU 00133).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Gazeta" nr rejestr. Lg 8627 prowadzona przez Wydz. V WUSW w Legnicy w okresie od 30.11.1987 do 01.09.1989, założona w celu rozpracowania grupy osób prowadzących na terenie Lubina "nielegalną działalność konspiracyjną polegającą na redagowaniu, wydawaniu i kolportowaniu biuletynu informacyjnego pt. »Gazeta Lubińska«" sygnowanego przez RKS Dolny Śląsk Oddział Lubin. Stanisław Wijata figuruje w piśmie z 10.02.1988 Zastępcy Szefa RUSW ds. SB w Lubinie do Naczelnika Wydz. V WUSW w Legnicy informującym, iż ww. "od dłuższego czasu zajmuje się kolportażem nielegalnych wydawnictw", "kolportuje nielegalny biuletyn>Gazeta Lubińska<. W dniu 1988.02.03 Stanisława Witaję zarejestrowano w Wydziale C w ramach materiałów wstępnych na osobę, celem objęcia go kontrolą operacyjną" (w zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji na temat tej rejestracji). Akta sprawy "Gazeta" złożono do archiwum WUSW w Legnicy pod sygn. 1436/II. IPN Wr 022/1161 (1436/II).
.