Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Wliszczak
Miejsce urodzenia: Jaworzyna Śląska
Data urodzenia: 14-04-1950
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zdzisława Wliszczaka. Internowany na podstawie Decyzji Nr 26/82 o internowaniu z dnia 05.05.1982 KWMO w Legnicy, zwolniony na mocy Decyzji Nr 80/82 o uchyleniu internowania z 25.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "brał udział w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 037/208 (216/IV).
Akta internowanego Zdzisława Wliszczaka. Przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Głogowie 05.05.1982 (wcześniej 3.05.1982 aresztowany na 48 godzin.), a następnie do OO w Grodkowie (od 30.07.1982), zwolniony 25.11.1982. IPN 30/594 (233/82).
Dnia 11.05.1982 Zdzisław Wliszczak został zarejestrowany pod nr. 3955 przez Wydz. V KW MO w Legnicy jako OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Podziemie" (nr rej. 3677). Sprawa zarejestrowana 26.01.1982 początkowo jako Meldunek Sprawy Operacyjnej, następnie 06.05.1982 przekwalifikowana na SOR, zakończona 17.03.1984. Sprawę założono na grupę osób podejrzanych o "redagowanie, wytwarzanie i kolportaż nielegalnych ulotek pt. »Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny« oraz "organizowanie i kierowanie nielegalnymi strukturami NSZZ »Solidarność« na terenie Lubina, Głogowa i Polkowic". 16.12.1982 ww. został przerejestrowany do KE o krypt. "Apacz". Materiały SOR "Podziemie" złożono do archiwum pod sygn. 646/II. IPN Wr 022/565 (646/II).
Dnia 16.12.1982 Zdzisław Wliszczak został zarejestrowany pod nr. 3955 przez Wydz. V KW MO w Legnicy i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Apacz" w związku z podejrzeniem, iż po powrocie z internowania "może podjąć nielegalną działalność związkową". Ww. "był aktywnym członkiem >Solidarności<". W 1983 roku wyemigrował, a sprawę do prowadzenia przejęła KM MO w Lubinie. Po wyjeździe Zdzisław Wliszczak nawiązał kontakt korespondencyjny z działaczami "Solidarności", który był poddany perlustracji. Prowadzenie KE zakończono 23.01.1985 w związku ze stwierdzeniem, iż ww. "nie powróci już do kraju". Akta kwestionariusza złożono do archiwum pod sygn. 788/II. IPN Wr 022/662 (788/II).
.