Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Wiadrowski
Miejsce urodzenia: Biskowice
Data urodzenia: 09-01-1940
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Jarosz" (nr rej. 1065), prowadzona przez Wydz. III KW MO w Legnicy w okresie od 25.11.1976 do 26.09.1978, dot. ustalenia autora anonimu adresowanego do Rady Państwa, zawierającego treści znieważające władze państwowe i partyjne. Aleksander Wiadrowski występuje w sprawie jako jedna z osób podejrzanych o jego sporządzenie. Ekspertyza grafologa nie potwierdziła podejrzeń. Sprawę zakończono niewykryciem autora anonimu. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 209/II. IPN Wr 022/198 (209/II).
Dnia 22.01.1982 Aleksander Wiadrowski został zarejestrowany pod nr. rej. 3651 przez Gr. III KM MO w Lubinie i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Ruda-II", celem której było "rozpoznawanie zachowania się figuranta i jego kontaktów". W przypadku stwierdzenia podjęcia "działalności szkodliwej” ww. miał być poddany "aktywnemu rozpoznaniu operacyjnemu w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania celem udokumentowania procesowego wrogiej działalności i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej". Z akt wynika, iż z Aleksandrem Wiadrowskim w dniu 18.12.1981, w czasie przeprowadzania akcji "Klon", "przeprowadzono rozmowę operacyjną o charakterze ostrzegawczym", w podczas której podpisał oświadczenie o "zaniechaniu działalności szkodliwej i przestrzeganiu obowiązującego porządku prawnego". Podczas obrad Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Lubinie w styczniu 1981 ww. został wybrany do Komisji Rewizyjnej i od tego czasu "podjął aktywną działalność związkową". Prowadzenie KE zakończono dnia 19.06.1985 ustaleniem, iż Aleksander Wiadrowski "nie podejmuje działań o wrogim charakterze", a materiały złożono do archiwum pod sygn. 849/II. IPN Wr 022/712 (849/II).
.