Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Puchalski
Miejsce urodzenia: Potoczyska
Data urodzenia: 20-05-1918
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Puchalski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Krawiec" (rej. Sz 9060), prowadzonego w okresie 4.03.1969 - 12.11.1974. Inwigilowany w związku z wykazywaniem „wrogiego stosunku do ustroju”, przejawiającego się przez głoszenie krytycznych komentarzy o partii i ich przywódcach oraz o sytuacji ekonomicznej w PRL. W toku sprawy stwierdzono także, że ww. przedstawia w swoim otoczeniu fakty zasłyszane osobiście w audycjach Radia Wolna Europa. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 5864/II. IPN Sz 0011/241 (5864/II).
.