Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Tadeusz
Nazwisko: Roman
Miejsce urodzenia: Kowel
Data urodzenia: 01-01-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Mirosława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Roman był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Fala" (rej. Sz 8683), prowadzonego w okresie 26.10.1968 - 4.12.1974. Sprawę wszczęto w związku z uzyskaniem informacji, że ww. w miejscu pracy tj. na Wydziale M-3 Stoczni Szczecińskiej rozpowszechniał „wrogie wiadomości” zaczerpnięte z audycji państw zachodnich w tym Radia Wolna Europa. Zajął także negatywne stanowisko wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku. ponadto usiłował usunąć z pomieszczeń służbowych proporczyk „Wartownik Pracy” wywieszony na cześć V Zjazdu PZPR. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Akta złożono do archiwum pod sygn. 5803/II. IPN Sz 0011/207 (5803/II).
W teczce personalnej Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Szczurowski” (nr rej. Sz 8400) prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Szczecinie zachowała informacja, że w dniu 3.07.1968 TW "Szczurowski" udzielił funkcjonariuszowi SB informacji o Andrzeju Romanie. Dotyczyła ona jego „negatywnego stosunku do obecnej rzeczywistości” oraz wsparcia dla osób protestujących w marcu 1968. Z dokumentów wynika, że TW „Szczurowski” był w dalszym okresie wykorzystywany w sprawie „Fala”, dotyczącej Andrzeja Romana. IPN Sz 0010/2258 (51486/I).
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Katoda” (nr rej. Sz 2451) prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Szczecinie zachowały się doniesienia dotyczące Andrzeja Romana z okresu 8.05.1969 - 8.04.1970. IPN Sz 0010/3986 t. 1-2 (53347/I).
.