Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Kasper
Nazwisko: Wiglusz
Miejsce urodzenia: Skołoszów
Data urodzenia: 06-01-1924
Imię ojca: Roman
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Mały”/ „Andezyt II” (nr rej. Sz 12824), prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Szczecinie w okresie 7.02.1975 - 10.11.1979, dotyczącej obywatela brytyjskiego przebywającego służbowo w Stoczni Szczecińskiej, podejrzewanego o prowadzenie działalności wywiadowczej. Marian Wiglusz występuje w sprawie jako osoba mająca kontakt z głównym figurantem sprawy. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 12939/II. IPN Sz 0011/1123 t. 2 (12939/II).
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dick” (nr rej. Sz 12757), prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Szczecinie w okresie 25.01.1974 - 08.11.1975, dotyczącej obywatela brytyjskiego przebywającego służbowo w Stoczni Szczecińskiej, podejrzewanego o prowadzenie działalności wywiadowczej. Marian Wiglusz występuje w sprawie jako osoba mająca kontakt z głównym figurantem sprawy. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 8858/II. IPN Sz 0011/439 (8858/II).
Maria Wiglusz był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Wilga" (rej. Sz 9845), prowadzonej w okresie od 28.04.1970 do 6.12.1974. Sprawę wszczęto po otrzymaniu przez SB informacji o krytycznych wypowiedziach ww. odnośnie władz PRL i jego „negatywnym stosunku do ustroju socjalistycznego”. Służba bezpieczeństwa w ramach sprawy podjęła starania o zwolnienie Mariana Wilgusza z zajmowanej funkcji w Stoczni Szczecińskiej (szef kontroli technicznej). Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 5806/II. IPN Sz 0011/210 (5806/II).
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Hala” (nr rej. Sz 9169) prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Szczecinie zachowała się informacja z 7.12.1970 dotycząca Mariana Wiglusza. IPN Sz 0010/377 t. 1-2 (44540/I).
.