Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Frysztak
Data urodzenia: 17-02-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące osób zatrzymanych podczas manifestacji ulicznej w dniu 31.08.1983 w Krakowie. Wśród osób zatrzymanych był Ryszard Sokołowski. Materiały zawierają listy osób aresztowanych, protokoły przesłuchań, zeznania świadków, wykazy osób zatrzymanych na 48 godz., listy osób ukaranych przez kolegium ds. wykroczeń, informacje na temat przebiegu zajść. Materiały złożono 10.10.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5579/III-gr. Dokumentację sprawy częściowo wybrakowano 13.10.1989. Akta o sygn. IPN Kr 07/5282 (5579/III), mikrofilm IPN Kr 096/1007/J (5579/3).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie w sprawie "udziału w zbiegowisku publicznym oraz zamachu na funkcjonariuszy spraw wewnętrznych i pojazdy służbowe w dn. 31 sierpnia 1983 r. w Krakowie-Nowej Hucie" prowadzonego przeciwko Ryszardowi Sokołowskiemu i in., a także materiały dotyczące osób zatrzymanych podczas manifestacji ulicznej w dniu 31.08.1983 w Nowej Hucie. Materiały zawierają listy osób aresztowanych, wykazy osób poszkodowanych, protokoły przesłuchań, zeznania świadków, informacje na temat przebiegu zajść. Materiały złożono 07.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5622/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5309 (5622/III-gr.), mikrofilm IPN Kr 096/1035/J (5622/III-gr.).
Zarejestrowany 02.09.1983 pod numerem KR 27795 przez Wydział V WUSW w Krakowie. Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nowa Huta II" o tym samym numerze rejestracyjnym, prowadzonej od 02.09.1983 przez Wydział V WUSW w Krakowie, a następnie od 06.08.1984 do 15.09.1984 przez Pion V DUSW w Nowej Hucie. W ramach SOR krypt. "Nowa Huta II" rozpracowywano osoby uczestniczące w zajściach ulicznych na terenie Nowej Huty oraz działające w strukturach opozycyjnych. Materiały SOR krypt. "Nowa Huta II" złożono 20.09.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16549/II-gr. Akta SOR krypt. "Nowa Huta II" o sygn. 16549/II-gr. zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa prowadzona przez Wydział II Karny Sądu Rejonowego Kraków-Nowa Huta w okresie od 08.11.1983 do 25.07.1984 przeciwko R. Sokołowskiemu i innym, w związku z udziałem w zamieszkach ulicznych w Nowej Hucie w dniu 31.08.1983. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty 25.07.1984 umorzył postępowanie na zasadzie amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 17/231 (II K 995/83/N).
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę dla Ryszarda Sokołowskiego nr Z-7479/83 na WKŚ wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 07.10.1983 do 02.09.1985, w związku z udziałem w zamieszkach ulicznych w Krakowie i prowadzonym postępowaniem RSD-33/s/83. Akta o sygn. IPN Kr 37/278835 (EAKR 278835).
.