Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Ziemkiewicz
Miejsce urodzenia: Wąchock
Data urodzenia: 06-04-1921
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Zygmunta Ziemkiewicza. Był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych "PREDOM-MESKO" w Skarżysku-Kamiennej. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 193/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20394. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 14.01.1982 decyzją nr 80/82 KWMO w Kielcach. Akta o syg. IPN Ki 07/345 (IV/2346/348), mikrofilm IPN Ki 028/346 (IV/2346/348).
Akta internowanego Zygmunta Ziemkiewicza. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 193/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 14.01.1982 decyzją nr 80/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/534 (15/I/81).
.