Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Janusz
Nazwisko: Brzózka
Miejsce urodzenia: Urzędów
Data urodzenia: 05-05-1940
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 33/83, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 04.11.1983 - 27.12.1983, w sprawie druku i kolportażu na terenie Kraśnika w 1982 i 1983 roku „nielegalnego pisma >Wola Narodu<, zawierającego treści lżące i wyszydzające naczelne organy PRL, fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz nawołujące do strajku”, tj. przestępstwo z art. 276 & 3, art. 270 & 1, art. 271 & 1 w zw. z art. 273 & 2, art. 282 & 1 w zw. z art. 10 & 2 kk. W dniu 04.11.1983 Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo (nr rep. 1 Ds 1337/83/S), powierzając jego prowadzenie Wydziałowi Śledczemu WUSW Lublin. W aktach znajduje się „Oświadczenie” Roberta Brzózki z dnia 03.11.1983, w którym stwierdził, iż rozpoczął „nielegalną działalność (…) wiosną [19]83 r.”. Przyznał się również do przechowywania maszyny do pisania. Ponadto jego nazwisko (w pisowni także jako „Brzóska”) pojawia się w protokołach przesłuchań innych osób z listopada 1983 roku, w protokołach „przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie w związku z ustawą o amnestii z dnia 21 lipca 1983 roku” oraz w dokumentach sporządzanych przez funkcjonariuszy w związku z prowadzonym postępowaniem. Wymieniano go w kontekście udostępnienia jego mieszkania do drukowania „Woli Narodu”, jak też udziału w procesie druku i kolportażu pisma. Akta o sygn. 0218/49 (14853/III), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0220/250 (14853/3).
Wykazy dowodów rzeczowych zabezpieczonych przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Lublin do prowadzonych postępowań przygotowawczych, stanowiące załączniki do Księgi dowodów rzeczowych. Znajduje się tu m.in. "Wykaz dowodów rzeczowych nr 1” do postępowania RSD 33/83, w którym wymieniono maszynę do pisania (przechowywaną przez Roberta Brzózkę), „zakwestionowaną” podczas przeszukania w dniu 31.10.1983 i przekazaną do Wydziału Śledczego WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0192/33, t. 28 (194/31 b).
Według zapisów kartotecznych, w dniu 08.12.1983 Robert Brzózka w związku z ustawą z dnia 21.07.1983 o amnestii zgłosił się do Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie i "ujawnił, że w 1983 r. wspólnie z innymi osobami zorganizował w swoim mieszkaniu nielegalną drukarnię, wydającą pismo pt. >Wola Narodu<". Odnotowano także, iż materiały dotyczące R. Brzózki "znajdują się w tut. Wydz. Śledczym". "Ujawnienie" zarejestrowano w Wydziale "C" WUSW Lublin dnia 15.12.1983, pod nr 58/U/83. Dane Roberta Brzózki, wraz z nazwą zakładu pracy oraz datą i miejscem "ujawnienia" wpisano również do Skorowidza alfabetycznego Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin, dotyczącego osób objętych ustawą z dnia 21.07.1983 o amnestii. Zapisy na kartach Mkr-2 z Kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW i Kartoteki ogólnoinformacyjnej KW MO/WUSW Lublin, akta o sygn. IPN Lu 0325/2 (194/7).
.