Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janusz Lech
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-12-1905
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

W 1931 ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Warszawskiej (PW), uzyskując dyplom inżyniera elektryka. W latach 1929–1938 asystent w Laboratorium Wysokich Napięć PW. W 1935 obronił z wyróżnieniem doktorat w dziedzinie nauk technicznych. Następnie przez rok studiował w Akwizgranie, Berlinie i Lyonie. W 1937 uzyskał habilitację, od następnego roku wykładowca na Wydziale Elektrycznym PW, w latach 1938 i 1939 prowadził ponadto wykłady w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda. Podczas II wojny światowej współpracownik Armii Krajowej i Delegatury Rządu na Kraj jako ekspert z dziedziny elektrotechniki i energetyki. Posługiwał się pseudonimem „Eligiusz”. Podczas powstania warszawskiego odznaczony i awansowany do stopnia porucznika. Od lutego 1945 do 1956 dyrektor Głównego Instytutu Elektrotechniki. W latach 1945–1952 dziekan Wydziału Elektrycznego PW, jednocześnie w latach 1945–1946 wykładowca w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda. Profesor nadzwyczajny od 1946, zwyczajny od 1954, członek Polskiej Akademii Nauk od 1956. W PPR od 9.03.1947, następnie w PZPR.

Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka KC, 1348; Archiwum Szkoły Politechniki Warszawskiej, Akta osobowe Janusza Lecha Jakubowskiego; J.L Maksiejewski, Janusz Lech Jakubowski, „Nauka Polska”, 1963, nr 2 (44), s. 53–57; J.L Jakubowski, Fragmenty autobiografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1988, nr 3 (33), s. 588–661; P. Ośko, Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948–1968. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2016, nr 1 (27), s. 72-73.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Koło przy Głównym Instytucie Elektrotechniki Warszawa PPR 06-1947 12-1947 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 1348 (Akta osobowe Janusza Jakubowskiego)
I Sekretarz Koło Profesorskie przy Politechnice Warszawskiej Warszawa PPR 05-1948 09-1948 Archiwum Szkoły Politechniki Warszawskiej, 6402 (Akta osobowe Janusza Jakubowskiego)
I Sekretarz POP przy Politechnice Warszawskiej Warszawa PZPR 05-1949 03-1950 P. Ośko, Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948–1968. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2016, nr 1 (27), s. 73
Członek Komitet Warszawski Warszawa PZPR 05-07-1949 30-07-1950 Materiały do historii Warszawskiej Organizacji Partyjnej, Warszawa 1986, zeszyt 6, cz. 1 1949-1956; data końcowa oznacza koniec kadencji
Członek Egzekutywa OOP Pracowników Naukowych Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 03-1950 15-05-1950 Archiwum Szkoły Politechniki Warszawskiej, 6402 (Akta osobowe Janusza Jakubowskiego); data końcowa oznacza ostatnią wzmiankę
.