Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Andrzej
Nazwisko: Wakieć
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 20-10-1957
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Wakieć został internowany w związku z akcją „Jodła” przez KWMO w Katowicach dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr Le-4. Powodem zatrzymania był fakt uznania ww. za „inspiratora akcji strajkowych. Wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości”. Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PGR w Leszczynach. Decyzję o internowaniu uchylono dn. 22.02.1982. IPN Ka 036/2510 (38743/II).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 13.12.1981 do 22.02.1982. IPN Ka 175/711.
Roman Wakieć figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata na wniosek KMMO w Leszczynach. Zastrzeżenie (Z-I-1100/84) obowiązywało od dn. 09.05.1982 oraz zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym pod nr rej. KA 49565. Anulowanie zastrzeżenia w dzienniku rejestracyjnym nastąpiło 05.05.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W roku 1983 Roman Wakieć uzyskał zgodę na stały wyjazd emigracyjny z rodziną poza granicę kraju. Zgoda na emigrację została udzielona na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów PRL gen. W. Jaruzelskiego określającego możliwość wyjazdu za granicę dla osób internowanych oraz ich rodzin. IPN Gd 646/34206 (EAEL 034206).
Roman Wakieć został zarejestrowany 20.10.1982 przez Wydz. IV KWMO w Elblągu w kategorii kandydata na Tajnego Współpracownika. Z pozyskania zrezygnowano z powodu wyjazdu ww. za granicę. Opracowanie zdjęto z ewidencji 09.05.1983, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 3301/I-k. Akta o sygn. 3301/I-k wybrakowano w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.