Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Halina
Nazwisko: Brujenko
Nazwisko rodowe: Gudanek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-07-1931
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne dochodzenia Po uzyskaniu przez SB informacji, że przechowuje podziemne czasopismo „Tygodnik Mazowsze” jej mieszkanie 22.03.1986 zostało poddane rewizji, w trakcie której funkcjonariusze MO znaleźli 2100 egzemplarzy „Tygodnika Mazowsze” (numery: 154, 160, 161 i 162 z 1986 r.), 106 ulotek „Solidarność żyje!” i 200 ulotek wzywających do bojkotu wyborów do sejmu PRL. Aresztowana tego samego dnia i zatrzymana w areszcie do 24.03.1986. Objęta śledztwem w sprawie działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego „poprzez gromadzenie i przechowywanie bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw”. Wydział Śledczy SUSW przekazał sprawę do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. IPN BU 01205/178 (3274/III), IPN BU 01326/375 (3274/3)
Akta sądowe Za „podejmowanie działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego, polegających na gromadzeniu i przechowywaniu bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw” od „bliżej nieustalonego czasu do dnia 22 marca 1986 r.” skazana w trybie przyspieszonym 24.03.1986 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy na rok więzienia (w zawieszeniu na 3 lata), 100000 zł grzywny (z możliwą zamianą na 100 dni aresztu), konfiskatę dowodów rzeczowych w sprawie, opublikowanie wyroku w „Życiu Warszawy” i opłacenie 13600 zł kosztów postępowania. Wyrok potwierdzony 14.07.1986 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Na mocy amnestii Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 6.10.1986 karę w całości darował. IPN BU 565/7 (VI K 330)
Materiały administracyjne Wymieniona w planie przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Audycja” z 3.06.1986 jako osoba kontaktująca się z jednym z rozpracowywanych w tej sprawie. Odnotowano przy tym, że ze względu „na prowadzoną nielegalną działalność polityczną” znajduje się w operacyjnym zainteresowaniu SB i jest „figurantką” Wydz. VI Dep. III MSW (A. Brujenko była członkiem NSZZ „Solidarność" w Komitecie ds. Radia i Telewizji). Materiały SOR krypt. „Audycja” (nr rejestracyjny 33487), która dotyczyła działalności Radia „Solidarność” i była prowadzona w latach 1982–1990 przez różne wydziały KSMO i SUSW, zostały zniszczone 11.01.1990. „Plan przedsięwzięć operacyjnych” zachowany w aktach administracyjnych Wydz. III Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Prawnego MSW (czyli dawnym Dep. III). IPN BU 01221/79, k. 158
.