Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysława
Nazwisko: Dąbrowska
Nazwisko rodowe: Czuryłowska
Miejsce urodzenia: Majdan Skrzynecki
Data urodzenia: 22-05-1928
Imię ojca: Marian
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny decyzją z 14.06.1994 r. zmienił postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego z 31.07.1984 r. o umorzeniu postępowania wobec Władysławy Dąbrowskiej i uznał, że podstawą umorzenia jest brak popełnienia zarzucanego przestępstwa. Kopia postanowienia w aktach IPN BU 576/137 (II Ds. 2/84), t. 2, k. 1-5.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęta rozpracowywaniem z powodu działalności w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Redagowała i przygotowywała do druku „Informator WFD”, który miał zawierać „treści szkalujące ustrój i naczelne organa PRL”. W trakcie prowadzenia sprawy została aresztowana i poddana dochodzeniu prokuratorskiemu. Materiały sprawy złożone 19.12.1985 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 53360/II, zmikrofilmowane pod nr 53360/2 zostały przekazane 5.12.1989 do Departamentu Ochrony Gospodarki MSW, a następnie zniszczone w 1990 r. (protokół brakowania nr 114). Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Aresztowana 21.12.1983 i objęta śledztwem pod zarzutem działalności w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność” w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie oraz przygotowywania i kolportowania pisma „Informator WFD”. W czasie aresztowania jej mieszkanie zostało poddane rewizji, a Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z 31.12.1984 orzekł o konfiskacie przedmiotów zakwestionowanych podczas tego przeszukania. Sprawa została przekazana do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie. IPN BU 576/137 (II Ds. 2/84), t. 1-2
Akta kontrolne śledztwa Po aresztowaniu 21.12.1983, od 4.01.1984 objęta postępowaniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie wszczętym na podstawie materiałów przekazanych przez Biuro Śledcze MSW. Oskarżona 17.07.1984 o działalność w nielegalnym związku, w ramach którego „w celu wywołania niepokoju publicznego redagowała i przygotowywała do druku pismo pn. »Informator WFD« o treści poniżającej i wyszydzającej ustrój i naczelne organa PRL”. Postępowanie umorzone 31.07.1984 z mocy ustawy o amnestii. IPN BU 0582/172 (7454/III), IPN BU 01255/499 (7453/3)
.