Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard Marian
Nazwisko: Adamski
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 25-01-1962
Imię ojca: Julian
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Stubno (powiat przemyski) 03-11-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 06.06.1989 zarejestrowany pod nr. 2375 przez Wydział II Bieszczadzkiej Brygady WOP w charakterze tajnego współpracownika (TW). "Zainteresowanie operacyjne zakończono dnia 07.01.1990 z powodu nieprzydatności operacyjnej". Materiały uznane "jako bezwartościowe", zniszczono w dniu 12.01.1990 (protokół brakowania nr 001/90). Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik Bieszczadzkiej Brygady WOP poz. 2375 (kopia); karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/74 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 396/77285 (EAPR 77285).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Rz 195/11 zarządzenie z dnia 07.02.2012 r. dotyczące Ryszarda Adamskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.