Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Maria
Nazwisko: Jankowska
Nazwisko rodowe: Gajewska
Miejsce urodzenia: Jadów
Data urodzenia: 11-05-1939
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika (kTW). Dn. 25.03.1977 została zarejestrowana pod numerem 17093 przez Wydział III KS MO jako kandydat na Tajnego Współpracownika. Powód rejestracji: „wytypowana w związku z utrzymywaniem kontaktów z osobą rozpracowywaną przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania, krypt. „Chemik”. Rezygnacja z werbunku w skutek „nieszczerej” postawy „w stosunku do SB” prezentowanej podczas rozmów z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. W dniu 8.08.1977 materiały złożono do Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 11036/Ik. Następnie 21.11.1978 materiały zostały przekazane do Wydz. IV Dep. III MSW, a następnie włączone do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Reporter" zarejestrowanej pod nr. 53536. IPN BU 0204/997 (11036/I-k), IPN BU 01222/115 (7519/2).
W materiałach znajduje się Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt."Reporter". Dn. 17.08.1978 J. Jankowska została zarejestrowana pod numerem 53536 przez Wydział IV Departamentu III MSW jako figurant SOS krypt. “Reporter”. Ww. pozostawała w zainteresowaniu SB w związku z ujawnionym faktem rozpowszechniania materiałów wydawanych przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” . Sprawę zakończono z uwagi na jednorazowy charakter kolportażu oraz przeprowadzoną w dniu 28.05.1979 rozmowę „profilaktyczną” przez funkcjonariusza SB. W ramach inwigilacji wykorzystano agenturę oraz zastosowano podsłuch telefoniczny i perlustrację korespondencji. Materiały 2.07.1979 złożono do archiwum Wydziału II Biura “C” MSW pod sygnaturą 49886/II, następnie 14.09.1979 zmikrofilmowano – 7519/2. IPN BU 0204/997 (49886/II), IPN BU 01222/115 (7519/2).
Janina Jankowska 21.11.1979 została zarejestrowana pod numerem 57805 przez Wydział IV Departamentu III MSW jako figurant SOS krypt. “Janka”. W materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak powodów rejestracji. Od dnia 27.04.1981 prowadzenie sprawy przejął Wydział XIII Departament II MSW, a od 28.06.1983 Wydział II Departament II MSW. Z dniem 01.08.1983 została włączona do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania, krypt. „Kaseta” (nr rejestracyjny 76030). Po jej zakończeniu, od 23.04.1987 zarejestrowana w kategorii Zabezpieczenie (Zab.) przez Wydział VI Departamentu III MSW. Prowadzenie działań operacyjnych wobec J. Jankowskiej zakończono w sierpniu 1989 roku. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) dotycząca internowań zrealizowanych przez Departament II MSW w okresie od 13.12.1981 do 14.12.1982 w ramach akcji "Jodła" oraz "Klon" (nazwiska od A do L). Dokumentacja dotycząca internowania Janiny Jankowskiej, zawiera m.in. wniosek o aresztowanie z dnia 9.06.1980 z powodu ”prowadzenia działalności skierowanej przeciwko organom władzy państwowej w celu obalenia ustroju PRL”, skargę ww. z 2.02.1982 w związku z internowaniem, pismo z 26.04.1982 w sprawie ewentualnego uchylenia internowania z uwagi na stan zdrowia. IPN BU 0236/257 t. 1-3 (2315/IV).
Dn 14.04.1981 Janina Jankowska została zarejestrowana pod numerem 64919 przez Wydział XIII Departamentu II MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. “Hermes-81”. Sprawa została założona po uzyskaniu informacji pochodzącej od TW ps. „Mikołaj” wskazującej na powstanie na terenie Komitetu ds. Radia i Telewizji, zespołu osób przygotowujących nagrania dla Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” funkcjonujących na terenie większych zakładów pracy. W ocenie SB nagrania te mogły „stanowić bazę dla prowadzenia działalności opozycyjnej w PRL inspirowanej przez wrogie ośrodki państw krajów kapitalistycznych”. W listopadzie 1981 ww. została wybrana przewodniczącą Krajowego Komitetu Organizacyjnego Radia „Solidarność”. Sprawę zakończono w związku z internowaniem lub zwolnieniem z pracy osób zaangażowanych w przygotowanie programów radiowych oraz brakiem informacji świadczących o dokonywaniu nagrań przez inne osoby dla radiowęzłów zakładowych. W ramach prowadzenia sprawy wykorzystano agenturę, zastosowano obserwację, podsłuch pokojowy i telefoniczny oraz prowadzono perlustrację korespondencji. Materiały 9.02.1981 złożono do archiwum Wydziału II Biura “C” MSW pod sygnaturą 51668/II, a następnie zmikrofilmowano – 12860/2. IPN BU 0204/1700 (51668/II), IPN BU 01224/1894 (12860/2).
W materiałach znajdują się Akta internowanego. Ww. internowana została 2.02.1982 na podstawie decyzji Komendy Stołecznej MO z powodu "działalności wymierzonej przeciwko organom władzy państwowej w celu obalenia ustroju PRL". Osadzona została początkowo w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka, a następnie przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona z internowania 11.08.1982. Figuruje na "Liście osób internowanych w stanie wojennym i przewiezionych do Ośrodka Internowania dla Kobiet w Gołdapi" oraz w "Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego". IPN Bi 53/37, IPN Po 561/1, IPN Po 161/1, IPN BU 0787/560 t. 4 (4044/III).
Teczka zawiera akta kontrolno-śledcze. Śledztwo wszczęte 3.07.1984 na podstawie ujawnienia ok. 700 kaset magnetofonowych zawierających audycje dźwiękowe Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA”. Ujawnienia dokonano podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez J. Jankowską oraz Radio „Solidarność”. Ww. została aresztowana 5.07.1984 w związku z podejrzeniem działalności w strukturach NSZZ „Solidarność”, w ramach których "w celu wywołania niepokoju publicznego opracowywała, nagrywała oraz przechowywała w celu rozpowszechniania kasety magnetofonowe oraz różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa o treści lżącej, poniżającej i wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL”. Śledztwo umorzono 24.07.1984 na podstawie ustawy z dnia 21.07.1984 o amnestii. Materiały 29.07.1986 złożono do archiwum Wydziału "C" SUSW pod sygnaturą 3139/III. IPN BU 0331/288 (3139/III), IPN BU 01326/245 (3139/3).
W materiałach znajdują się akta śledcze. Ww. w okresie do 3.07.1984 brała udział w strukturach byłego NSZZ „Solidarność”. Prowadziła nagrania i przechowywała kasety magnetofonowe oraz wydawnictwa o treści „lżącej, poniżającej i wyszydzającej ustrój i naczelne organa PRL”. Śledztwo umorzone zostało przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie w dniu 24.07.1984 na podstawie ustawy amnestyjnej z dnia 21.07.1984. Postanowieniem Prokuratora Generalnego z dnia 24.12.1993 dokonano zmiany prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa, przyjmując za podstawę decyzji brak popełnienia przez J. Jankowską przestępstwa. IPN BU 576/167 t. 1-2 (II Ds. 105/84).
Akta Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotyczącej Janiny Jankowskiej i innych. Ww. podejrzana była o udział w nielegalnych strukturach b. NSZZ "Solidarność"; prowadziła działalność w celu wywołania niepokoju publicznego, polegającą na opracowywaniu, nagrywaniu oraz przechowywaniu w celu rozpowszechnienia kaset magnetofonowych oraz różnego rodzaju nielegalnych wydawnictw o treści lżącej, poniżającej i wyszydzającej ustrój i naczelne organa PRL, tj. przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 282a § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i art. 273 § 2 kk w zw. z art. 10 § 2 kk. IPN BU 576/167 t. 3 (II Ds. 105/84).
W materiałach znajdują się akta penitencjarne Janiny Jankowskiej. Ww. została osadzona z powodu działalności w strukturach NSZZ „Solidarność”, w ramach której w „celu wywołania niepokoju publicznego opracowywała, nagrywała oraz przechowywała w celu rozpowszechniania kasety magnetofonowe oraz różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa o treści lżącej, poniżającej i wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL”. Zwolniona z aresztu 24.07.1984 roku. IPN BU 483/19 (70).
Odnotowana w kartotece Biura "B" MSW w związku z kontaktami z osobami bedącymi w zainteresowaniu SB w latach 1973-1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Ww. występuje w sprawie Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Dorożka" zarejestrowanej pod nr. 50461 prowadzonej w latach od 1966 do 1989 przez MSW. Sprawę w 1978 r. przekwalifikowano na Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Cyfra", dotyczyła kontaktów J. Jankowskiej z pracownikiem Ambasady Francji w Warszawie. IPN BU 0248/149 t. 3 (55550II/2).
Janina Jankowska otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) o numerze Z-A/86/84 od 20.07.1984 przedłużone do 11.05.1988 przez Wydział Śledczy SUSW z powodu działalności w strukturach NSZZ „Solidarność”, w ramach których w „celu wywołania niepokoju publicznego opracowywała, nagrywała oraz przechowywała w celu rozpowszechniania kasety magnetofonowe oraz różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa o treści lżącej, poniżającej i wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL”. IPN BU 728/2836 (EAGP/2836), IPN BU 1386/531464 (EAPP/531464).
.