Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Andrzejewski
Miejsce urodzenia: Mrągowo
Data urodzenia: 18-02-1962
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty inwigilacją, a od 16.12.1980 rozpracowaniem w ramach sprawy krypt. „Kongres” (prowadzonej od 30.04.1980) dotyczącej działalności Ruchu Młodej Polski w Siedlcach. Wedle zapisu w dzienniku archiwalnym tematem sprawy było „organizowanie nieformalnych grup szkoleniowych o zabarwieniu antysocjalistycznym”. Rozpracowanie zakończone 14.04.1983 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożone 26.040.1983 w archiwum Sekcji „C” Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Siedlcach pod nr. 692/II zostały zniszczone w grudniu 1989 (protokół brakowania nr 1/89 z 21.12.1989). Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach rozpracowania dotyczącego Ruchu Młodej Polski prowadzonego w latach 1979–1988. W notatce służbowej z 12.05.1981 określony jako członek „ścisłego grona kierowniczego” RMP w Siedlcach. W meldunku operacyjnym z 7.12.1982 zapisano informację „ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła”, że zamierza się ujawnić po ucieczce z internowania w Kwidzynie w sierpniu 1982. IPN BU 0716/217 (54427/II), t. 1, k. 12, 136, t. 2, k. 122, t. 3, k. 48
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach z powodu „nawoływania do niepokojów społecznych”. Osadzony w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, następnie od 8.01.1982 w ZK we Włodawie. Od 6.04.1982 w ZK w Kwidzynie, skąd zbiegł 7.08.1982. Z powodu ucieczki objęty śledztwem Wydz. Śledczego KWMO w Elblągu i postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie, zawieszonym z racji niemożności ustalenia jego miejsca pobytu. Decyzja o internowaniu uchylona 23.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach. IPN Gd 162/375 (375/12/82), IPN Po 161/1
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie jego ucieczki 7.08.1982 z internowania w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Postępowanie w tej sprawie prowadzone także przez Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie (nr Ds. 863/82), zostało zawieszone 5.11.1982 z powodu niemożności ustalenia miejsca pobytu Mirosława Andrzejewskiego. Po dobrowolnym ujawnieniu się w KWMO w Siedlcach, prokuratura wznowiła postępowanie 10.01.1983 i zamknęła je tego samego dnia z racji „wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy” i „zebrania pełnego materiału osobo poznawczego dotyczącego podejrzanego”. Akt oskarżenia z 31.01.1983 został skierowany do Sądu Rejonowego w Kwidzynie, który 26.03.1983 warunkowo umorzył postępowanie karne wyznaczając oskarżonemu okres próby na rok i nakazując wpłacenia 3000 zł na cel społeczny. IPN Gd 011/112 (183/III), IPN Gd 0046/803 (1457/3), t. 3
Akta prokuratorskie Wymieniony w aktach postępowania wszczętego przez prokuraturę na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Elblągu w sprawie „zdemolowania pomieszczeń ośrodka odosobnienia w Kwidzynie przez grupę internowanych osób oraz czynną napaść na funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich znieważenie w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie”. IPN Gd 105/3
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operac. Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operac. Rozpracow. [SOR] Z powodu zniszczenia materiałów i braku zapisów kartotecznych nie można ustalić powodów prowadzenia niniejszej sprawy. Objęty inwigilacją najpierw poprzez KE krypt. „Harcerz”, od 15.06.1984 przez SOS, a od 20.02.1985 SOR. Do dziennika rejestracyjnego wpisano, że 5.04.1988 został włączony jako „os[oba] do oper[acyjnego] rozprac[owania]” krypt. „Oficyna” (nr rej. 8691). Rozpracowanie zakończone 15.12.1989. Materiały sprawy zostały zniszczono przez jednostkę operacyjną „we własnym zakresie”, ponieważ „nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Akta kontrolne dochodzenia Zatrzymany 14.02.1985 w Siedlcach podczas rozrzucania ulotek z hasłem „Precz z podwyżkami”. Następnego dnia objęty śledztwem pod zarzutem „podejmowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego oraz rozruchów poprzez organizowanie akcji protestacyjnej” i tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Po zakończeniu dochodzenia 8.03.1985 materiały sprawy przesłane do Prokuratury Rejonowej. Akta sprawy złożone 18.09.1985 w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod nr. 120/III. IPN Lu 0422/90 (120/III)
Akta sądowe Za kolportowanie 14.02.1985 w Siedlcach ulotek z hasłem „Precz z podwyżkami” i wezwaniem do udziału w akcji protestacyjnej 28.02.1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach 1.04.1985 na 11 miesięcy więzienia, przepadek dowodów rzeczowych i 3600 zł kary sądowej. Wyrok utrzymany 10.07.1985 przez Sąd Wojewódzki w Siedlcach. Dla odbycia kary osadzony w Zakładzie Karnym w Łęczycy. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Płocku z 6.11.1985 warunkowo zwolniony z okresem próbnym do 6.11.1986. IPN Lu 68/6 (II K 195/85)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w aktach sprawy dotyczącej zamieszkałej w Warszawie studentki Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, inwigilowanej z powodu kontaktów z osobami prowadzącymi działalność opozycyjną i podejrzewanej o kolportowanie wydawnictw bezdebitowych. Wśród osób „o negatywnej postawie” wymieniony Mirosław Andrzejewski – student WSR-P, autor zarekwirowanego przez SB tomiku, rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Siedlcach w ramach SOR krypt. „Harcerz”. IPN BU 0258/566 (10535/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z powodu zniszczenia materiałów i braku zapisów kartotecznych nie można ustalić z jakiego powodu Mirosław Andrzejewski został objęty tą sprawą zarejestrowaną 1.04.1988 – był już rozpracowywany w SOR krypt. „Harcerz” (nr 6699). W dzienniku rejestracyjnym przy pozycji 6699 wpisano, że 15.04.1988 został włączony jako „os[oba] do oper[acyjnego] rozprac[owania]” krypt. „Oficyna” (nr rej. 8691). SOR krypt. „Oficyna” został zakończony 2.01.1990. Materiały sprawy zostały zniszczono przez jednostkę operacyjną „we własnym zakresie”. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 18.03.1982 do 18.03.1984 na wniosek Wydz. III KWMO w Siedlcach. Zakaz wyjazdów uzasadniony organizowaniem w Siedlcach struktur Ruchu Młodej Polski, kolportażem prasy „antysocjalistycznej” i sporządzaniem „wrogich napisów i haseł”. Zastrzeżenie przedłużone 17.04.1984 do 18.03.1985. IPN Lu 360/47540 (EASE/47540)
.