Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Nagaś
Miejsce urodzenia: Smolno
Data urodzenia: 25-08-1922
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Nagaś został objęty postępowaniem śledczym, prowadzonym przez PUBP w Lesznie w sprawie "przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym" pod dowództwem Stanisława Szarawalca, ps. „Młot”. IPN Po 04/1962/1 (11460/III).
Marian Nagaś został tymczasowo aresztowany 25.04.1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Lesznie pod zarzutami przynależności do organizacji o "charakterze zbrojnym" pod dowództwem Stanisława Szarawalca, ps. „Młot”. Akt oskarżenia sporządzono 01.11.1950, na mocy wyroku Wojskowego Sąd Rejonowego w Zielonej Górze na sesji wyjazdowej w Lesznie z 28.02.1951, Marian Nagaś został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na sesji wyjazdowej w Lesznie, na mocy wyroku z 22.05.1951 skazał Mariana Nagasia na karę 6 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych na 2 lata. W poczet zasądzonej kary wliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Najwyższy Sąd Wojskowy na mocy postanowienia z 10.08.1951 uwzględnił skargę rewizyjną, uchylił wyrok w całości i nakazał zwolnić Mariana Nagasia z więzienia. Marian Nagaś wyszedł na wolność 22.08.1951. Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze na mocy postanowienia z 14.07.1993 stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 22.05.1951. IPN Po 150/2 (Sr. 103/51, Sr. 621/50, Sr. 33/50).
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. „Podziemie”, dot. organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Stanisława Szarawalca ps. „Młot”. W aktach znajdują się materiały dotyczące rozpracowania ww. organizacji i jej działalności. Marian Nagaś występuje wśród jej członków. IPN Po 024/80/1-3 (80/II).
Materiały KPMO we Wschowie pt. „Charakterystyka kontrwywiadowcza terenu. Prawica w ruchu ludowym”. Marian Nagaś występuje w dokumencie pt. „Charakterystyka b. członków band powiatu wschowskiego”. W materiałach znajdują się informacje o wyroku skazującym Mariana Nagasia za przynależność do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Stanisława Szarawalca ps. „Młot”, a także o niepodjęciu przez niego wrogiej działalności po wyjściu na wolność. IPN Po 037/2/2 (19/5, 7/2).
Wydział „C” KWMO w Poznaniu. „Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w woj. poznańskim”. Według informacji zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym, Marian Nagaś należał do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Stanisława Szarawalca ps. „Młot” od kwietnia do 25.05.1946 do 25.05.1946. Następnie zbiegł przed aresztowaniem i ukrywał się. Został aresztowany 02.05.1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Dzierżoniowie i w dniu 08.05.1950 przekazany do dyspozycji PUBP w Lesznie. IPN Po 003/676/16 (723/IV).
Opracowanie nr 120 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. „Banda terrorystyczno-rabunkowa Stanisława Szarawalca ps. >Młot<. Wschowa”. Według informacji zawartych w materiałach, Marian Nagaś należał do organizacji „Młota” od kwietnia do maja 1946 do 25.05.1946, a następnie zbiegł przed aresztowaniem i ukrywał się na terenie województwa wrocławskiego. Z powodu nieujawnienia się w 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Dzierżoniowie i 08.05.1950 przekazany do dyspozycji PUBP w Lesznie. IPN Po 05/268 (11460/III, 120).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze pt. „Faktologia. Reakcyjna organizacja bez nazwy. Powiat Wschowa. 1946 r.”. Marian Nagaś występuje w kwestionariuszu osobowym jako członek organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Stanisława Szarawalca, ps. „Młot”, działającej na terenie powiatu wschowskiego. Miał brać udział w napadach na funkcjonariuszy MO i członków PPR. IPN Po 060/119/27/1 (162/23 p. 1, charakterystyka nr 26).
Marian Nagaś figuruje na wykazie byłych członków Armii Krajowej oraz innych antykomunistycznych organizacji, pozostających w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1966. IPN BU 0296/239/7 (KS/4/1212).
.