Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Florian Leon
Nazwisko: Czajczyk
Miejsce urodzenia: Klęka
Data urodzenia: 24-04-1935
Imię ojca: Leon
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 31.01.1962. Radny PRN - brak bliższych danych. Dyrektor Technikum Rolniczego w Marszewie od 1962.

Przebieg kariery partyjnej:

Członek POP PZPR przy Technikum Rolniczym w Marszewie od 1962 - brak bliższych danych.

Przewodniczący Komisji Rolnej KMG PZPR w Pleszewie - brak bliższych danych.

Ad. 6. Rozbieżności dotyczą formalnej daty zostanie sekretarzem rolnym połączonych Komitetów, Miejskiego i Gminnego. Czajczyk do 10.06.1975 - pierwsze wspólne posiedzenie obu Komitetów(nr 1/75) - był sekretarzem rolnym KG PZPR w Pleszewie. Na tym posiedzeniu został wytypowany do wspólnej Egzekutywy. Chociaż brak w zachowanych materiałach tego plenum określenia go sekretarzem rolnym, to na Konferencji Przedzjazdowej PZPR w Pleszewie (14.10.1975) jest określony jako sekretarz rolny KM-G PZPR w Pleszewie. Drugie posiedzenie plenarne - już połączonych Komitetów - miało miejsce później w dniu 02. 12.1975, co również sugeruje, że decyzja o zostaniu sekretarzem rolnym podjęta została na pierwszym posiedzeniu.

Źródła: AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 1-3 (konferencje sprawozdawczo-wyborcze1972-1981); Tamże, 4-5 (posiedzenia plenarne 1972-1978). Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Gminny Pleszew PZPR 28-11-1972 06-1975 AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 1, k. 3, 44 (spis członków KG wybranych na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 28.11.1972), 201(wybrani na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 26.11.1974); Tamże, 2, k. 152; Tamże, 4 (posiedzenia plenarne 29.01.1974-29.12.1976), k. 1-41
Sekretarz Rolny Komitet Gminny Pleszew PZPR 28-11-1972 06-1975 AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 1, k. 44 (spis członków KG), 200 (wybrani na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 26.11.1974); Tamże, 2, k. 23, 27, 144; Tamże, 4 posiedzenia plenarne 29.01.1974-29.12.1976), k. 1-46
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Pleszew PZPR 26-11-1974 06-1975 AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 1, k. 200-201(wybrani na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 26.11.1974); Tamże, 4 (protokół nr 1/75 z plenarnego posiedzenia KM i KG w Pleszewie w dn. 10.06.1975), k. 41-46.
Członek Egzekutywa Komitet Miasta i Gminy Pleszew PZPR 10-06-1975 AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 4, (protokół nr 1/75 z plenarnego posiedzenia KM i KG w Pleszewie z dn. 10.06.1975), k. 41-46; Tamże, 1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972-1977), k. 276(protokół z plenarnego posiedzenia w dn. 28.11.1977)
Członek Komitet Miasta i Gminy Pleszew PZPR 10-06-1975 AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 4, (protokół nr 1/75 z plenarnego posiedzenia KM i KG w Pleszewie z dn. 10.06.1975), k. 41-46; Tamże, 1, k. 61 (proponowany skład Plenum - konferencja z 14.10.1975); 244(protokół komisji skrutacyjnej z konferencji w dn. 28.11.1977), 254(spis członków Komitetu wybranych na konferencji w dn. 28.11.1977)
Sekretarz Rolny Komitet Miasta i Gminy Pleszew PZPR 10-06-1975 AP Kalisz, KM-G w Pleszewie, 4, (protokół nr 1/75 z plenarnego posiedzenia KM i KG w Pleszewie z dn. 10.06.1975), k. 41-46; Tamże, 1, k. 1 (protokół z I konferencji Przedzjazdowej z dn. 14.10.1975), 61 (proponowany skład Plenum - konferencja z 14.10.1975), 254(spis członków Komitetu wybranych na konferencji w dn. 28.11.1977).
.