Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Kotecki
Miejsce urodzenia: Wrzeczko
Data urodzenia: 19-12-1958
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Kotecki został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 17.02.1982 przez Wydział II Grupa Operacyjna w Rybniku KWMO Katowice do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Działacz” nr KA 48526. W dn. 27.12.1984 kwestionariusz przekazano do Referatu V RUSW Racibórz. Adam Kotecki był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni PKP w Rybniku oraz Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowej w Rybniku. W dn. 13.11.1980 został sekretarzem Zakładowej Komisji Pracowniczej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego objęty kontrolą operacyjną, ponieważ „w sprzyjających warunkach może podjąć działalność antypaństwową”. Z ww. przeprowadzono dwie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono 20.09.1985 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 30.10.1985 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 41626/II. IPN Ka 048/1706 (41626/II).
.