Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Salomon
Nazwisko: Kac
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 10-06-1910
Imię ojca: Rafał
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Przed wybuchem II wojny światowej aktywista komunistyczny w Wilnie: członek Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi w latach 1927–1928, wstąpił w 1928 do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB). Z tego powodu, przed maturą, wydalony z 1928 z prywatnego gimnazjum w Wilnie (po wojnie uzyskał zaświadczenie o ukończeniu tej szkoły). Skazany za działalność komunistyczną, w latach 1929–1935 odbywał karę więzienia. Po zwolnieniu był etatowym funkcjonariuszem KPZB w latach 1935–1937. Po agresji sowieckiej na Polskę brał udział w tworzeniu struktur nowej władzy, ale z powodu przekazania Wilna państwu litewskiemu przeniósł się do Lwowa. Tam w 1940 aresztowany i skazany za „odchylenie trockistowskie” na 5 lat obozu pracy. Po odbyciu kary w Tomsku, przyjechał w 1946 do Polski. Pracownik Centralnego Komitetu Żydów Polskich od czerwca 1946. W PPR od 1946, następnie w PZPR. Jako działacz komunistyczny i były więzień polityczny w 1947 przyjęty bez egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (PW). Uzyskał dyplom magistra inżyniera w 1952. Pracownik Wydziału Łączności PW: starszy asystent od 1952, adiunkt od lipca 1954, jednocześnie wykładowca w Katedrze Podstaw Marksizmu-Leninizmu. Aspirant (doktorant) w Moskwie w latach 1955–1958. Po powrocie do PRL ponownie adiunkt PW od 1959. Adiunkt w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie od 1967, zwolniony z pracy 31.03.1968, we wrześniu tego roku wyemigrował wraz z rodziną do Izraela. Uznany przez władze za persona non grata, w 1973 wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL.

Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka KC, 15385; AIPN, 1268/28282; Archiwum Szkoły Politeczniki Warszawskiej: Akta osobowe Salomona Kaca (studenta), Akta osobowe Salomona Kaca (pracownika); AP Warszawa, KZ PZPR Politeczniki Warszawskiej, 2, 23; P. Ośko, Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948–1968. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2016, 1 (27), s. 69-112Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Koło przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich Warszawa PPR 1946 1947 AP Warszawa, AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka KC, sygn.15385 (Akta osobowe Salomona Kaca)
II Sekretarz POP przy Politechnice Warszawskiej Warszawa PZPR 26-04-1949 31-03-1950 AP Warszawa: KW PZPR, zał. 3, sygn. 2, 3, b.p., KZ PZPR Politechniki Warszawskiej: 2, k. 3, 23, k. 13
.