Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Franciszek
Nazwisko: Zabiegliński
Miejsce urodzenia: Latowicz
Data urodzenia: 07-03-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Taca” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 17.05.1983 pod nr. rej. BB 7308 przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała. W dniu 20.01.1984 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Taca”. Czesław Zabiegliński, pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej został objęty kontrolą w ramach SOR „Taca” z uwagi na fakt, iż był podejrzany o organizowanie zbiórek pieniężnych na działalność „nielegalnych struktur” NSZZ „Solidarność”. SOR „Taca” zakończono 01.12.1984 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. W dniu 11.12.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1883/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 1883/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.