Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Żak
Miejsce urodzenia: Górzno
Data urodzenia: 12-06-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowany decyzją nr 39/81 w okresie 13.12.1981 -29.01.1982 z powodu, że "brał udział w działalności wymierzonej przeciwko naczelnym organom PRL". Decyzją nr 16/2 Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach został 29.01.1982 zwolniony z odosobnienia. Figuruje również w "Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego". IPN Ld 24/29 (2/81), IPN Ld 052/21 (5/21/90), IPN Po 161/1.
Teczka personalna tajnego współpracownika (TW) ps. "Lis" nr rejestracyjny 5638 prowadzona przez Wydz. V WUSW w Skierniewicach. W teczce znajdują się doniesienia dotyczące J. Żaka. IPN Ld 0034/53 (2516/I), IPN Ld 0063/78 (2516/1) mikrofilm.
Jak wynika z materiałów ewidencyjnych Jan Żak od 22.05.1985 był rejestrowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Rencista (nr rej 6153) z powodu działalności opozycyjnej. Inwigilację zakończono "z uwagi na zaprzestanie wrogiej działalności". Materiały złożono 9.07.1987 w archiwum sekcji "C' WUSW Skierniewice pod sygn. 776/II, a następnie wybrakowano. Materiałów o sygnaturze 776/II brak. Wpis na podstawie zapisów dziennika rejestracyjnego i archiwalnego WUSW w Skierniewicach oraz karty Mkr-2.
10.02.1988 Jan Żak został zarejestrowany pod nr 7429 przez Wydz. II WUSW w Skierniewicach jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Student". Powód: "Podejrzany o kontakt z amerykańskimi służbami specjalnymi". 27.02.1990 materiały rozpracowania zostały włączone do Sprawy Obiektowej krypt. "Kolumbia" nr 1750 zarejestrowanej 23.07.1975 będącej kontrwywiadowczym zabezpieczeniem województwa skierniewickiego przed działalnością wywiadu USA, a następnie 04.06.1990 złożono je w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczeń Operacyjnych sekcji WUSW Skierniewice pod sygn. 91/IV. IPN Ld 019/38 t. 3 i 4 (91/IV).
Z akt paszportowych wynika, że Jan Żak otrzymał zastrzeżenie wyjazdów nr Z-1165/82 do wszystkich krajów świata na wniosek Wydz. V KWMO Skierniewice w okresie 06.02.1982-20.12.1983. Powodem zastrzeżenia była działalność opozycyjna ww. IPN Ld 535/34431 (EASK 034431).
.