Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Lindenberg
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-11-1956
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany od 8.05. do 12.07.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. Bezpośrednią przyczyną był udział w demonstracji 3.05.1982 na Starym Mieście w Warszawie, podczas której został zatrzymany z biało-czerwoną flagą i ulotką „Solidarność zwycięży”. Za udział w demonstracji ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 5000 zł. Decyzję o internowaniu uzasadniono podejrzeniem, że „może on wziąć udział w innych demonstracjach”. W aktach sprawy odnotowano, że 4.05.1982 przeprowadzono rozmowę operacyjną, „w której twierdził, że nie brał udziału w zajściach”. W trakcie internowania w Ośrodku Odosobnienia na Białołęce „próbowano przeprowadzić z nim kolejne rozmowy w dniach: 27.05., 14.06., 28.06., jednak odmówił on wyjścia na nie.” Wymieniony w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w stanie wojennym”. IPN BU 0787/165 (3630/III), IPN BU 01326/1429/J (3630/3), IPN Po 161/1
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Po internowaniu objęty zabezpieczeniem operacyjnym. Powodem zabezpieczenia był zapewne zamiar pozyskania do współpracy. Podjęte przez funkcjonariusza SB w Ośrodku Odosobnienia na Białołęce 27.05., 14. i 28.06.1982 próby rozmowy operacyjnej były nieudane, ponieważ „odmówił wyjścia na rozmowę”. Po zwolnieniu z internowania przeprowadzona została 15.07.1982 rozmowa ostrzegawcza, w trakcie której Jarosław Lindenberg stwierdził, że „został internowany nie z własnej woli, lecz dlatego, ponieważ odmówił podpisania oświadczenia o współpracy z SB”. Wniosek o zamknięcie sprawy z 13.09.1982 uzasadniono brakiem zgody „na utrzymywanie kontaktu z SB” i nie prowadzeniem „wrogiej działalności”. Odmowę współpracy zapisano jako powód formalnego zakończenia sprawy 18.10.1982 w materiałach ewidencyjnych (karty EO-4/77 i Mkr-2). Akta złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 15193/I. Uwaga! W komputerowej bazie danych SB ZSKO-88 i ZSKO-90 mylnie odnotowany jako tajny współpracownik. IPN BU 00275/103 (15193/I), IPN BU 001121 (15193/1)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty zabezpieczeniem operacyjnym z racji pełnienia funkcji kierownika Sekcji Kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i zorganizowania w kwietniu 1984 r. Tygodnia Kultury Żydowskiej, w trakcie którego „padały wypowiedzi aluzyjne godzące w ustrój państwowy”. Od 19.11.1984 inwigilowany w ramach KE krypt. „Neofita”. Uzasadnieniem dla zmiany kategorii sprawy była dawna działalność w NSZZ „Solidarność”, udział w demonstracji 3.05.1982 i internowanie, „wrogie” nastawienie do „aparatu MSW i członków PZPR” oraz opublikowanie w biuletynie białostockiej „Solidarności” z 2.06.1981 artykułu pt. „Światopogląd policyjny” „szkalującego organy MO i SB”. Sprawę 30.01.1985 przejął Wydz. V Dep. IV. W toku prowadzenia KE stosowano podsłuch telefoniczny i perlustrację korespondencji. Wniosek o zakończenie sprawy z powodu nie stwierdzenia „negatywnej politycznie działalności” został zatwierdzony 8.01.1988. Materiały złożono 27.01.1988 w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 54128/II. IPN BU 0222/713 (54128/II), IPN BU 01228/1183 (54128/2)
.