Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dybka
Miejsce urodzenia: Bączal Dolny
Data urodzenia: 06-05-1922
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dot. Stanisława Dybki, byłego żołnierza AK oraz członka organizacji Młodzież Wielkiej Polski (MWP) z terenu Jasła. W aktach znajduje się oświadczenie o ujawnieniu z dnia 03.04.1947. Akta prowadził PUBP, a następnie PUdsBP w Jaśle od 03.4.1947 do 20.06.1955. IPN Rz 042/477 (1641/II).
Akta sądowe prowadzone od 01.07.1947 do 04.03.1948 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie dot. innej osoby. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania Dybki Stanisława. Jako komendant MWP na powiat jasielski rekrutował (głównie ze środowiska byłych członków AK) kadrę do organizacji. IPN Rz 107/649 (Sr.100/48).
Sprawa agenturalnego rozpracowania kryptonim "Kruk" dot. rozpracowania księdza katolickiego, działacza Stronnictwa Narodowego, który był podejrzewany o organizowanie struktur Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) oraz ruchu MWP na terenie powiatu brzozowskiego i we Wrocławiu. Stanisław Dybka występuje w sprawie jako komendant MWP na powiat jasielski (od marca 1946). Pełniąc tę funkcję zajmował się m.in. rozbudowywaniem jej struktur (stworzył trzy sekcje). W czerwcu 1946 z obawy przed aresztowaniem wyjechał do Wrocławia. W czasie amnestii ujawnił się. Sprawę prowadził Wydział III WUBP we Wrocławiu w okresie 15.01.1948 - 05.02.1955. IPN Wr 024/957 (13554/II).
Akta sprawy prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie (04.07.1947 do 30.09.1947) przeciwko członkom organizacji Młodzież Wielkiej Polski. Dybka Stanisław wymieniony jest w protokołach przesłuchań jako członek MWP "wrogo ustosunkowany" do ówczesnego ustroju, wyrażający opinie iż "prawowity rząd jest w Londynie". W materiałach znajduje się również protokół przesłuchania ww. IPN Rz 107/548 (Sr.715/47).
Teczka ewidencyjna prowadzona przez Okręgowy Zarząd Informacji nr IV GZI MON oraz PUBP w Jaśle, dotycząca byłego żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej z okolic Jasła. Stanisław Dybka występuje w aktach jako były komendant sekcji NOW oraz Komendant Powiatowy MWP. Materiały sprawy pochodzą z okresu 14.05.1953 - 08-05-1956. IPN Wr 024/5029 (79857/II).
Dokumentacja operacyjna w sprawie b. członka AK i nielegalnej organizacji Młodzież Wielkiej Polski (MWP) w pow. jasielskim, Stanisława Dybki. W latach 1943-1944 żołnierz AK, początkowo sekcyjny grupy na gminę Skołyszyn, kolejno zastępca dowódcy grupy AK. Od maja 1944 komendant obwodu dla gromady: Lipnica Dolna, Bączal, Skołyszyn oraz Harklowa. Następnie wstąpił do MWP, gdzie pełnił funkcję komendanta na powiat Jasło (ps. "Dolek"). W organizacji zajmował się werbunkiem nowych członków oraz brał udział w gromadzeniu broni na potrzeby formacji. Prowadził szkolenia ideowe dla młodzieży na których omawiał sposoby i taktykę walki z ówczesnym systemem. W latach 50-tych zatrudniony na stanowisku inspektora Wydziału Spółdzielni Produkcyjnych przy WRN w Bydgoszczy. Wskutek działań miejscowej SB usunięty ze stanowiska za ukrywanie przynależności do AK i MWP. W 1971 roku jako Dyrektor PGR w Nowem, znalazł się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Świeciu. Dokumentacja sprawy pochodzi z okresu 03.04.1947 - 06.07.1977 i prowadzona była przez organy bezpieczeństwa w Jaśle i Bydgoszczy oraz Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Świeciu. IPN By 084/373 (11311/IID).
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KW MO Rzeszów w latach 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki) w latach 1940-1947. Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Stanisław Dybka był jej członkiem w latach 1945-1946 na terenie pow. jasielskiego. Początkowo pełnił funkcję sekcyjnego, a następnie został zastępcą kierownika na powiat Jasło. Ujawnił się z działalności 03.04.1947 przed PUBP w Jaśle. IPN Rz 05/10 (CHF-5), IPN BU 0183/4 (Charakterystyka Nr 5, p.51).
.