Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Marian
Nazwisko: Fejkiel
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 15-08-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Fejkiel wymieniony jest w aktach kontrolno-śledczych dot. członków "nielegalnych" organizacji, m.in. powstałej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego Młodzieży Wielkiej Polski (MWP) jako jeden z jej członków z terenu Sanoka. Sprawę prowadził PUBP w Sanoku od 14.01.1945. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 6874 dnia 07.02.1950, a następnie 26.09.1967 przerejestrowano na sygn. 1574/III. IPN Rz 03/5 (1574/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej w okresie 01.10.1946-08.02.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków Stronnictwa Narodowego oraz powołanej przez niego organizacji młodzieżowej MWP. Ww. występuje w materiałach jako jeden z jej członków. IPN Rz 107/390 (Sr.25/47).
Teczka ewidencyjna dot. Eugeniusza Fajkiela. Materiały dot. rozpracowania ww. w związku z ujawnieniem przynależności do organizacji MWP w latach 1945-1946. Z obawy przed aresztowaniem wyjechał na tereny zachodnie, po ogłoszeniu amnestii ujawnił się przed PUBP w Sanoku. Sprawę prowadził Wydział III WUBP/WUdsBP we Wrocławiu w okresie 20.03.1947 - 25.03.1955 IPN Wr 024/950 (13526/II).
Akta ewidencyjne WUBP Wrocław zawierające m.in oświadczenia i ankiety ujawnionych po amnestii z 1947 roku członków organizacji podziemnych, w tym Eugeniusza Fejkiela. IPN Wr 032/189 t. 9 (2285/IV).
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna nr 1568 prowadzona od 08.05.1956 przez PUdsBP w Sanoku na osobę Eugeniusza Fejkiela ps. "Pik", w związku z jego przynależnością (w okresie od marca 1945 do marca 1947) do Młodzieży Wielkiej Polski. Organizacja ta miała na celu wychowywanie młodzieży w duchu chrześcijańskim narodowym przez co stanowiła zagrożenie dla ówczesnego ustroju. Ww. jako jej członek podejrzewany był o rozsiewanie wśród młodzieży "wrogiej propagandy". Sprawę zamknięto 17.12.1956 ze względu na brak zastrzeżeń dot. działalności ww. po ujawnieniu się. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 11770/II. IPN Rz 043/190 (11770/II).
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej od 1940 do 1947 roku m.in. na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki). Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Ww. był jej członkiem w latach 1945-1946 na terenie Sanoka. Ujawnił się 20.03.1947 w PUBP w Sanoku. IPN Rz 05/10 (CHF-5), IPN BU 0183/4.
.