Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Rok
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-12-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne. Pokrzywdzony figuruje w wykazie osób ujawniających się w ramach amnestii za 1986 rok. Z materiałów wynika, że w okresie od grudnia 1981 do 1985 kolportował w miejscu pracy "Tygodnik Mazowsze" i "Monter" oraz zdjęcia księdza Jerzego Popiełuszki. Ujawnienie nastąpiło z inspiracji Wydziału V SUSW i miało miejsce 11.09.1986 w Wydziale Śledczym SUSW. 13.09.1986 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w Wydziale "C" SUSW pod sygnaturą 2752/R. IPN BU 0644/573 (2752/R).
Z zapisów ewidencyjnych wynika, że w dn. 24.11.1986 Jerzy Rok został zarejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Działacz” pod numerem 45619 przez Wydział V SUSW. Poddany kontroli jako członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" pracowników FSO pod zarzutem "wrogiej działalności i terroru". Dn. 16.02.1989 sprawę włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Komitet" zarejestrowanej 12.02.1988 pod numerem 48814 przez Wydział V SUSW. Sprawę zakończono 20.10.1989, a materiały złożono w archiwum Wydziału "C" SUSW pod sygnaturą 10409/II, a następnie zniszczono 28.12.1989 roku. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych: karty ewidencyjne EO-4/77, karta ewidencyjna Mkr-2, dziennik rejestracyjny SUSW do nr 45619 oraz 48814.
.