Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Kossak-Szczucka
Miejsce urodzenia: Kośmin
Data urodzenia: 10-08-1889
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Pisarka Zofia Kossak (po mężu Zofia Kossak-Szczucka, później Zofia Kossak-Szatkowska) figuruje w kartotece Biura "C" MSW z lat 1957-1970 sporządzonej na podstawie materiałów UB z Departamentu X MBP z lat wcześniejszych. Zapisano w niej między innymi, iż Zofia Kossak-Szczucka w latach 1942-1944 "w delegaturze rządu [emigracyjnego w Londynie] prowadziła dział ochrony człowieka". Inne materiały UB i SB dot. Zofii Kossak-Szczuckiej zniszczono w latach 1985-1986 (według zapisów w dziennikach archiwalnych MSW). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zofia Kossak-Szczucka figuruje w aktach Dep. IV MSW z lat 1958-1961 zatytułowanych "Dokumenty dotyczące działalności "PAX". Akta te zawierają m.in.: liczne informacje dotyczące Stowarzyszenia PAX , sprawozdanie SB za rok 1959, notatki służbowe funkcjonariuszy SB, informacje dotyczące rozmowy przeprowadzonej przez Zofię Kossak-Szczucką, Jana Dobraczyńskiego i Władysława Grabskiego z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim. IPN BU 0648/49 t. 2 (LVI/A/4 cz. II).
Zofia Kossak-Szczucka występuje wraz z kilkuset innymi osobami w aktach Dep. III MSW z lat 1966-1970 opisanych jako "Materiały administracyjne Departamentu III MSW za lata 1966-1970 - charakterystyki osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych". IPN BU 01221/35 (218/3).
Zofia Kossak-Szczucka występuje wraz z kilkuset innymi osobami z emigracji i kraju w aktach UB z Wydziału I Departamentu I MBP, następnie Wydziału II Departamentu II MSW z lat 1947-1972 zatytułowanych "Teczka zagadnieniowa na emigracyjnego działacza PSL, jego kontakty w kraju i za granicą". Teczka tych akt UB dotyczyła przede wszystkim działacza PSL Stanisława Kota (ur. 22.10.1885) oraz grupy jego współpracowników. Materiały te zawierają m.in.: meldunki i analizy UB, "plany przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych i politycznych", notatki służbowe, informacje i doniesienia dot. działalności grupy działaczy PSL na emigracji i ich kontaktów w kraju. IPN BU 00231/247 t. 1-2 (1205/IV/2).
Zofia Kossak-Szczucka występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach SB z Wydz. IV Dep. III MSW z lat 1963-1964 opisanych jako Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "X"/ "Rybak". Teczka tych akt zawiera między innymi: wykaz osób występujących w ww. doniesieniach, notatki informacyjne, inne notatki funkcjonariuszy SB, ich korespondencję. IPN BU 00170/646 t. 2 (12087/I).
.