Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Wierzbicka
Nazwisko rodowe: Wierzbicka
Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg
Data urodzenia: 24-04-1915
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Wierzbicka 4.09.1984 została zarejestrowana pod numerem 32391 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Mechanik" nr rejestracyjny 28813 przez Wydział V WUSW w Białymstoku z powodu udostępniania swojego mieszkania ukrywającemu się członkowi Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały 12.09.1984 złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Białymstoku pod sygnaturą 2944/II, a następnie zniszczono za pismem GA-V-038/4/90. Materiały o sygnaturze 2944/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa kontrolno-śledcza prowadzona przez Wydział II Biura Śledczego MSW (nr rej. 14/84). Ww. została objęta śledztwem w związku z podejrzeniem "o to że w okresie do dnia 4 maja 1984 w Warszawie i innych miejscowościach brała udział w działalności nielegalnych struktur rozwiązanego b. NSZZ >Solidarność<, których istnienie, ustrój i cel miały pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych, a w ramach tej działalności przechowywała w celu rozpowszechniania pisma zawierające treści lżące, wyszydzające i poniżające Polską Rzeczpospolita Ludową, jej ustrój i naczelne organy (…).”. Śledztwo umorzyła Prokuratura Rejonowa w Warszawie na zasadzie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. Materiały 4.12.1986 złożono w archiwum Wydziału II Biura "C" MSW pod sygnaturą 7576/III, następnie zmikrofilmowano - 7576/3. IPN BU 0582/227 (7576/III), IPN BU 01255/614 (7576/3) mikrofilm.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego. Ww. była przetrzymywana w okresie 4.05.1984-24.07.1984 w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Podejrzana o przestępstwo z artykułu 278 paragraf 1 kk w związku z artykułami: 270 paragraf 1, 273 paragraf 2 i 10 paragraf 2 kk - przynależność do nielegalnych struktur związkowych, których istnienie, ustrój i cel miały pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych, przechowywanie w zamiarze rozpowszechniania pism lżących, wyszydzających i poniżających PRL, jej ustrój i naczelne organy w Warszawie i w innych miejscowościach. Zwolniona na mocy ustawy o amnestii. IPN BU 483/89 (70).
Maria Wierzbicka od 10.07.1984 do 10.07.1987 otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr Z-1025/87/84 do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) (nr rejestracyjny 201416) na wniosek Biura Śledczego MSW. Zastrzeżenie zostało anulowane 4.01.1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.